Tekst Thomas Hart
Foto Martijn Beekman

Dat is de ondertitel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, Nederland Digitaal, die ik in juli 2018 presenteerde. Dat motto zegt terecht: we weten dat we als land veel kunnen op digitaal vlak. Onze digitale infrastructuur is van wereldklasse. We lopen voorop in slimme toepassingen, waar we niet alleen aan kunnen verdienen als land, maar waar we ook als maatschappij wat aan hebben: denk aan de zorgrobot, slimme verkeerslichten en elektriciteitsnetten, en drones voor precisielandbouw. In het regeerakkoord staat dan ook de ambitie om digitaal koploper van Europa te worden.

Het is zo dat er veel gebeurt in Nederland, maar dat betekent niet dat we tevreden achterover leunen. Sterker nog, om die kansen van digitalisering te benutten, zijn we als ministerie hard aan de slag. Nog niet iedereen ziet digitalisering als kans. Voor sommige mensen is het een obstakel – bijvoorbeeld voor ondernemers, die de snelle ontwikkelingen op digitaal vlak niet altijd bij kunnen houden, terwijl hun klanten daar wel om vragen. Daarom hebben we als ministerie niet alleen oog voor de koplopers, maar willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen met digitalisering. En dat iedereen de toekomst – die steeds digitaler wordt – met vertrouwen tegemoet ziet. Nederland Digitaal, voor ons allemaal.

Dit E-zine laat goed zien hoe wij digitalisering zien als ministerie en als land: als iets waar we goed in zijn, een grote kans, maar ook als iets waar we aan moeten blijven werken. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertelt Jos de Groot, directeur Digitale Economie, over waarom digitalisering belangrijk is. Rob van Gijzel staat stil bij blockchain. Ook komt Smart Industry ter sprake, dat wil zeggen, hoe robots de industrie kunnen ondersteunen – Jaimy Siebel van het fieldlab RoboHouse vertelt daarover. Kortom, een mooie selectie van wat er kan en wat er gebeurt in digitaal Nederland. En een goede inleiding op de eerste Conferentie Nederland Digitaal in maart 2019, waar wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid samen spreken over onze digitale toekomst.