Tekst Marijn Gerretsen
Foto Bart van Vliet

Een interview met Jos de Groot, directeur Digitale Economie i.o. bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, over het belang van samenwerken rond digitalisering en de rol van EZK.

Wat is de rol van EZK bij digitalisering?

“De rol van EZK bij digitalisering is recent een stuk steviger geworden doordat we de Nederlandse Digitaliseringsstrategie hebben opgepakt. We hadden al onze eigen disciplines waar we actief zijn, zoals het snelle internet en verschillende Smart Industry-initiatieven. Maar sinds juni hebben we ook een overkoepelende rol bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Dat betekent eigenlijk twee dingen: het versnellen van digitalisering in maatschappelijke en economische disciplines en het fundament leggen voor verdere ontwikkeling. Samen met de ministeries van BZK en J&V betrekken we alle departementen, waarbij EZK de coördinerende rol heeft.”

Jos de Groot, directeur Digitale Economie i.o. bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Waarom is er een Nederlandse Digitaliseringsstrategie?

“Eigenlijk vanwege dat versnellen van digitalisering en het leggen van het fundament voor verdere ontwikkeling. Als je het over versnellen hebt zijn er allerlei acties zoals de implementatie-agenda Smart Industry en de versnelling van digitalisering in het MKB. Aan de andere kant moet het fundament op orde zijn. Dat betekent dat de infrastructuur goed moet zijn en dat je nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, op de voet volgt. De gedachte van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie is dat we dit met elkaar aan de voorkant oppakken en het richting geven vanuit een duidelijke visie. Samenwerking is daarbij cruciaal.”

Waarom is samenwerking zo belangrijk bij digitalisering?

“Omdat we allemaal tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Mobiliteit, landbouw, zorg; allerlei verschillende disciplines die te maken hebben met cyber security, met onderzoek en innovatie, met vaardigheden. De maatschappij wordt zó dynamisch door digitalisering. Om voorop te blijven lopen en steeds weer te innoveren moet je het echt met elkaar doen. Dat is ook een belangrijk punt van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie: partijen met elkaar in contact brengen die elkaar op dit moment nog niet weten te vinden om zo samen verder te komen. De strategie biedt die mogelijkheid.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen?

“Ik denk dat de grootste uitdaging is om samen een goed werkend model te vinden waarin we met andere departementen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen van elkaars krachten gebruik kunnen maken. Daar hebben we nu de eerste aanzet toe gezet met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, maar de uitdaging is om dat ook echt goed te laten werken. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat we op een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s, zoals kunstmatige intelligentie en data, ook voortgang gaan maken. We zijn een klein land, maar we weten goed hoe die verschillende spelers met elkaar moeten samenwerken. Die kracht moeten we benutten.”

Wat zijn de belangrijkste acties de komende periode?

“We hebben een aantal zaken waar we hard mee verder gaan: het recent uitgebrachte visiedocument van de Blockchain Coalitie, een taskforce rond kunstmatige intelligentie en het bruikbaar maken van big data voor ondernemers in het MKB. Daarnaast werken we vanuit EZK ook heel sterk aan de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van cyber security; daarvoor hebben we het Digital Trust Center opgericht. Het DTC geeft voorlichting aan ondernemers in het MKB en stimuleert samenwerkingsverbanden. Concrete initiatieven om Nederland veiliger te maken dus.”