Tekst Marijn Gerretsen
Foto Bart van Vliet

Vrijdag 7 december overhandigde ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition Rob van Gijzel het visiedocument ‘Blockchain for Good’ aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Wat is de visie op de toekomst van Blockchain voor Nederland? En welke rol speelt de overheid daarbij? Rob van Gijzel vertelt.

Blockchain en Bitcoin

“De essentie van Blockchaintechnologie is dat databases in plaats van centraal door één instantie, decentraal in een netwerk worden beheerd, waarbij iedere deelnemer van het netwerk een afschrift van de complete database heeft. Blockchain is vooral bekend van de Bitcoin; een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel. Zelf vind ik de Bitcoin eigenlijk geen goede toepassing van Blockchaintechnologie, omdat het nog heel veel kenmerken heeft van een soort piramidespel. Je kan Bitcoins kopen, maar wat doe je er verder mee? Ik zie op dit moment de maatschappelijke relevantie niet. Dat zal nog wel eens veranderen wanneer de Bitcoin stabieler is, maar dat is nu nog niet het geval.”

Dutch Blockchain Coalition

“De Dutch Blockchain Coalition is nu een jaar bezig en bestaat onder andere uit zeven departementen (waaronder EZK), vijf universiteiten, de drie grote Nederlandse banken en PWC. Wij hebben er met elkaar voor gekozen om ‘Blockchain for Good’ te doen, wat neerkomt op maatschappelijk relevante toepassingen van Blockchaintechnologie. Dat kan je als bedrijf niet alleen doen, dat moet echt samen met de overheid en kennisinstellingen. Zo’n samenwerkingsverband als de Dutch Blockchain Coalition zie je nergens anders in de wereld. Het buitenland kijkt dan ook met grote belangstelling met ons mee. Wij hebben namelijk de unieke mogelijkheid om de toekomst van Blockchain te verkennen en te kijken wat wel en niet werkt.”

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt transacties of waarde-overdrachten te doen zonder dat daar een vertrouwde derde partij aan te pas komt. Welke mogelijkheden biedt deze nieuwe manier van 'zaken doen', hoe snel gaat de ontwikkeling en hoe kun je er kennis over vergaren? Bekijk de video voor meer informatie over Blockchain.

Speerpunten

“De vier speerpunten van de Dutch Blockchain Coalition zijn Self Sovereign Identity (SSI), Logistiek, Onderwijscertificaten en diploma’s en Pensioen. Deze vier onderwerpen zijn gekozen omdat Blockchaintechnologie hierbij heel veel kansen biedt. Neem bijvoorbeeld pensioen. Een simpele vraag als ‘hoeveel pensioen heb ik waar opgebouwd?’ kan door Blockchaintechnologie veel makkelijker beantwoord worden dan met de huidige systemen. Op termijn gaat Blockchaintechnologie hier zelfs leiden tot een structurele kostenverlaging voor alle pensioendeelnemers. Ook bij onderwijscertificaten en diploma’s kan Blockchain veel werk uit handen nemen. Officiële documenten kunnen namelijk door Blockchain technologie betrouwbaar gedeeld en geverifieerd worden. Ideaal voor een student die zijn studie aan een buitenlandse instelling wil voortzetten.”

Overheid

“De overheid heeft een ontzettend belangrijke rol bij ‘Blockchain for Good’. Namelijk als wetgever, toezichthouder én eerste opdrachtgever. Er zijn een heleboel commerciële toepassingen van Blockchain waar je helemaal geen zeggenschap over hebt en die ook niet maatschappelijke relevant zijn, zoals bijvoorbeeld de Bitcoin. Met dat soort toepassingen doen wij dus niets als Dutch Blockchain Coalition. Voor ons is die maatschappelijk relevantie juist een vereiste.”