Tekst Arthur Simonse
Foto Olivier Middendorp

“Nederland is weliswaar klein in vierkante kilometers en aantal inwoners, maar behoort toch tot de wereldtop qua economie, export en innovatie. De Nederlandse kennis, kunde en pragmatische houding bij uitdagingen is wat ons een concurrerend voordeel geeft”, aldus David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Wíj moeten het hebben van onze innovatieve en inventieve hoogstandjes en we dagen dan ook graag innovatieve ondernemers en wetenschappers uit om concrete en slimme oplossingen te bedenken voor ambitieuze missies als vernieuwende zorg, duurzame energie, een gezond klimaat, veiligheid, voldoende betrouwbaar voedsel en schoon water. Allereerst natuurlijk voor een toekomstbestendig Nederland, maar ook voor wereldwijde economische kansen”.

Ambitieuze missies

Nederland heeft de ambitie om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, water, landbouw, voedsel, zorg en veiligheid op te lossen. Daarnaast heeft Nederland innovatieve ondernemers en kennisinstellingen. Zij hebben samen met zeven ministeries nauw samengewerkt aan het opstellen van concrete ambities voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Klik hier voor meer informatie over het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of bekijk onderstaande video.

Samenwerking

 “Deze - publiek-private - samenwerking tussen ondernemers (groot en klein), wetenschappers en de overheid is overigens niet nieuw. Onze geschiedenis zit er vol mee. Kijk bijvoorbeeld hoe Nederland internationaal naam heeft gemaakt met watermanagement. Ontstaan uit pure nationale noodzaak doordat het water soms letterlijk tot aan de lippen stond. Deze samenwerking is pure win-win: het stimuleert onderzoek, het draagt bij aan een betere benutting en verspreiding van kennis en het wordt lucratief gemaakt door ondernemers”.

David Pappie, Directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“De verkiezing van de Nationale Iconen past natuurlijk naadloos in deze traditie. Bedrijven die hun inventiviteit loslaten op een maatschappelijke uitdaging én een potentieel top exportproduct van Nederland worden. Met de Nationale Iconen geven we de bedrijven - en de projecten waar ze mee bezig zijn - een podium, eren we hen voor het baanbrekende werk dat ze verrichten, en zetten we ze als inspirerend voorbeeld in de schijnwerpers”.

Krachtmeting

“De verkiezing is bepaald geen kinderachtige krachtmeting. Wil je kans maken, dan moet je project aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bezig zijn met baanbrekende technologie, een bijdrage leveren aan een maatschappelijke uitdaging en bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. Maar zelfs met deze hoge eisen werden 55 projecten ingediend en beoordeeld door een onafhankelijke jury, onder leiding van Hans Wijers”.

Netwerk

”Uit die 55 inzendingen heeft de jury tien finalisten gekozen. Die tien gaan de komende weken hun project uitgebreid toelichten, onder andere in de toegangshal van ons ministerie. De uiteindelijke winnaars worden in september gekroond tot Nationaal Icoon en krijgen een ondersteuningsprogramma op maat. Gedurende drie jaar lang worden ze onder de vleugels van een minister of staatssecretaris genomen, waardoor hun netwerk snel zal groeien. Daarmee komt nog een belangrijk uitgangspunt van ons beleid om de hoek kijken: het vermarkten van je product. Want je kunt wel van alles uitvinden, maar als het op de plank blijft liggen, dan heeft niemand er iets aan. Als Nationaal Icoon heb je dan een streepje voor, deuren gaan heel gemakkelijk voor je open”.