Tekst Arthur Simonse
Foto Olivier Middendorp

“Ik zou het meteen weer doen, toetreden als jurylid van de Nationale Iconen. Al die energie, dat enthousiasme, die ideeënstroom! Na die laatste bijeenkomst brandde ook bij mij het (ondernemers)vuur weer hoog: wat kan ik zelf nog eens opzetten! Waar kan ik nog eens in investeren!”

Aan het woord is Aukje Kuypers, in het dagelijkse leven algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers, een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen én onderhouden van technische installaties in gebouwen en industrie. Eind januari van dit jaar plofte bij haar een bericht in de e-mailbox: of zij deel zou willen nemen aan de jury die de inzendingen beoordeelt van de Nationale Iconen 2019. Was ondertekend: David Pappie en Hans Wijers.

Over Aukje Kuypers

Aukje Kuypers is sinds 1 januari 2013 algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers. Ze leidt het bedrijf met een sterke focus op toekomstbestendig ondernemen. Onder haar leiding koos het bedrijf zeer consequent voor een scherpere focus op energieneutraal bouwen en installeren, waarmee Kuypers aanjager wil zijn van verduurzaming in de gebouwde omgeving.

Van 1998 tot 2003 studeerde Aukje Kuypers economie en bedrijfskunde aan de Maastricht University. Na haar studie trad ze toe tot het familiebedrijf als directiesecretaris. In 2010 werd ze manager van de afdeling Kwaliteit, Arbo & Milieu en vanaf 2013 algemeen directeur.

Naast haar zakelijke activiteiten is Aukje actief in talloze organisaties en maatschappelijke verbanden. Zo is ze onder meer commissielid bij branchevereniging TechniekNederland, bestuurslid bij innovatiecampus SPARK, Stichting Kansfonds en het Nationaal Register. Ze schreef mee aan het Klimaatakkoord 2.0 (2018), de Bouwagenda (2017) en het Brabants Energie Akkoord (2014) en is actief binnen de Economic Board Utrecht.

Duwtje in de rug

“Ze zochten een ervaren ondernemer; iemand die al redelijk wat zakelijk succes had gekend en die oog heeft voor maatschappelijke uitdagingen. Dat én het feit dat ik vorig jaar tot Zakenvrouw van het Jaar ben gekozen, bracht ze bij mij. Ik heb meteen ‘ja’ gezegd, omdat het idee achter de Nationale Iconen me aanspreekt: baanbrekende Nederlandse innovaties net dat duwtje in de rug geven zodat ze op mondiaal niveau kunnen bijdragen aan het oplossen of aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. En die duw dan niet in de vorm van een pot met geld, maar in het uitbreiden en versterken van je netwerk.”

Aukje Kuypers, Algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers en werd in 2018 verkozen tot zakenvrouw van het jaar.

“Voor de derde editie van de Nationale Iconen waren er in totaal 55 projecten ingediend. Een commissie waarin hoofdzakelijk ambtenaren zaten, heeft dit aantal teruggebracht naar twintig. Over die twintig hebben we - en daarmee bedoel ik de juryleden Hans Wijers, Marion Koopman, Barbara Baarsma, Frans Blom, Wim van Saarloos en ikzelf - uitgebreide achtergronddocumentatie gekregen. Dat maakte het overigens bepaald niet makkelijker, want je was vaak appels met peren met bananen aan het vergelijken. Zo uiteenlopend zijn de producten, de gebruikte technieken, de markten waarop de bedrijven opereren. Wat helpt bij het maken van de keuze, is om het toch steeds maar weer te laten draaien om het antwoord op drie vragen: wat draagt het project bij aan de oplossing voor een maatschappelijke uitdaging. Hoe groot is de economische waarde voor Nederland (denk dan aan omzet, werkgelegenheid) en in hoeverre is het project baanbrekend, excellent, dan wel innovatief?”

Onvergetelijke ervaring

“Uiteindelijk bleven tien inzendingen over en die hebben in twee dagen hun project aan ons mogen toelichten.  Ze hebben zich moeten presenteren, en nogal wat vragen moeten beantwoorden. En onderschat dat niet. De jury is een mix van wetenschappers, een consultant, hoogleraren en ondernemers, met ieder hun eigen achtergrond en ervaringen; dat ging vaak heel diep. Maar…. het maakte ook wel weer wat los. Ze konden sparren met hele deskundige en ervaren mensen die vaak een ander zichtveld hadden, waardoor er toch ook weer nieuwe ideeën en mogelijkheden opborrelden. Ik merkte het bij mezelf. Ook ik zat na afloop vol energie en had meteen zin om dingen aan te pakken. Na die twee dagen hebben we een advies uitgebracht aan het kabinet voor het benoemen van de Nationale Iconen 2019. En in september zullen de uiteindelijke winnaars bekend worden gemaakt.”  

“De winnaars, wat zeg ik... alle tien de finalisten zullen er zeker de vruchten van plukken. Hun naamsbekendheid wordt veel groter en hun exposure groeit. Ik heb het zelf ook gemerkt toen ik tot Zakenvrouw van het Jaar 2018 werd gekozen. Ik was in kleine kring redelijk bekend, maar na die verkiezing werden ik, en het bedrijf Kuijpers, ineens extra zichtbaar. Er gingen deuren open, je wordt overal voor uitgenodigd, als gast of als spreker. En het lijkt alsof je medewerkers, je klanten en ook de collega-ondernemers wat extra gaan glimmen! De winnaars van de Nationale Iconen 2019 gaan nog een mooie tijd tegemoet.”