Tekst Mylene Sopacua, Jessica van Spengen

Veel Nederlanders zijn bezorgd over hun inkomen nu en in de toekomst. De protesten van boeren, leraren, verplegend personeel, politie en bouwers zijn daar een voorbeeld van. Daarom is het belangrijk om ons nu druk te maken over ons inkomen voor de komende decennia. Het kabinet wil dat alle huishoudens de komende jaren gaan profiteren van de welvaartsgroei. Waarom is er een groeistrategie nodig? En wat moet er gebeuren? Bekijk onderstaande video over de groeistrategie die minister Wiebes vrijdag 13 december bekend heeft gemaakt. 

Bekijk hier de samenvatting van de Kamerbrief Groeistrategie of download de hele Kamerbrief Groeistrategie.