Tekst Marijn Kamstra-Gerretsen

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Deze video gaat over de energie-infrastructuur. Samen met bedrijven en netbeheerders willen we een gunstig en groen investeringsklimaat in Nederland creëren. Voor nu, en voor in de toekomst. Zo zorgen we voor de infrastructuur in Nederland.

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie.
Hoe komt de energie van punt A naar punt B?

Deze video gaat over de energie-infrastructuur.
Wat is onze opgave?

De energieproductie in Nederland verandert.
Vroeger werd energie alleen op centrale plekken opgewekt.
Tegenwoordig wordt het steeds vaker lokaal
en op verschillende plekken opgewekt.

Het opwekken gebeurt vanuit duurzame energiebronnen:
zo wordt minder CO2 uitgestoten.
De energie-infrastructuur in ons land moet op
het gebruik van duurzame energiebronnen worden aangepast.
En de basisindustrie moet productieprocessen
aanpassen én investeringen doen.

Bijvoorbeeld hier in de Eemshaven in Groningen.
Eén van de industriële hotspots van Nederland.

Tot kort geleden gebruikte Nederland alleen maar
aardgas en elektriciteit uit kolen en gascentrales.
Maar nu investeren we volop in schonere energiebronnen.

De Noordzee is heel geschikt voor
het grootschalig opwekken van windenergie.
Bovendien kan het overschot aan elektriciteit uit wind op zee,
als het heel hard waait omgezet worden naar waterstof.

Al deze nieuwe vormen van energie
zorgen ook voor nieuwe uitdagingen:
Als de energie opgewekt is, moet het naar de gebruikers toe.
En als er veel wind en zon is, maar weinig vraag,
moet de energie tijdelijk opgeslagen kunnen worden.

Daarvoor is een nieuw systeem van kabels,
leidingen en opslag nodig.
Groen gas, restwarmte en aardwarmte kunnen
lokaal omgezet worden in warmte voor huizen.

Het is belangrijk dat we de klimaatdoelen halen en
dat we een duurzamere industrie in Nederland krijgen.
Een deel van de energie komt terecht bij huizen,
maar een groot deel gaat naar de industrie.
De industrie moet dus aangesloten worden
op de nieuwe energiebronnen.

Samen met bedrijven en netbeheerders willen we
een gunstig en groen investeringsklimaat in Nederland creëren.
Voor nu, en voor in de toekomst.

Zo zorgen we voor de infrastructuur in Nederland.
Voor groei en duurzame energie voor iedereen.

Meer weten?
Kijk op rijksoverheid.nl