Tekst Liesbeth de Hooge

Een kleine twee jaar geleden werd SIVON geboren: de ICT-coöperatie voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo). Want waarom had het hoger- en wetenschappelijk onderwijs wél al jaren zo’n verband, maar po en vo nog niet? Dat vroegen enkele schoolbesturen zich een paar jaar geleden af. Zij sloegen de handen ineen met de PO-Raad, de VO-raad en de ministeries van OCW en EZK, en richtten SIVON op. De missie van SIVON is om schoolbesturen toegang te geven tot hoogwaardige, toekomstbestendige ICT-kennis, -producten en -diensten. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Welke ambities heeft SIVON voor de toekomst, en welke voordelen levert lidmaatschap van een coöperatie precies op voor een schoolbestuur? Voorzitter Huub van Blijswijk legt het uit.

Huub van Blijswijk
Huub van Blijswijk, Voorzitter SIVON en voorzitter van scholenbestuur stichting BOOR in Rotterdam

Wat en waarom?

‘SIVON biedt diensten op allerlei gebieden binnen het ICT-domein. Van ICT-infrastructuur tot informatiebeveiliging, digitale leermiddelen tot veilige Wifi – we doen het allemaal. Deze opzet en aanpak is deels geïnspireerd op die van SURF, de coöperatie voor het hoger- en wetenschappelijk onderwijs die al meer dan 25 jaar actief is. Het was een gebrek dat er nog geen organisatie als SURF voor onze doelgroep aanwezig was, want de voordelen van gezamenlijk optrekken in het ICT-domein zijn groot. Doordat kennis en expertise worden gedeeld en ICT-middelen tegen gunstigere voorwaarden kunnen worden ingekocht, komt er geld en tijd beschikbaar en wordt de markt beter bevraagd. Want goede ICT-middelen beschikbaar hebben én gedegen kennis op school hebben over de toepassing hiervan is zeker niet alleen maar van belang in het hoger onderwijs. ICT blijft immers in de basis mensenwerk. Het ontwikkelen van nieuwe innovaties, het bedenken van toepassingen, nieuwe concepten: het moet uiteindelijk door mensen worden bedacht. Daarom moeten we op tijd beginnen met de jeugd digi-minded maken: zij zijn de techneuten van de toekomst. En dit moet vroeg beginnen: digitale geletterdheid begint al op de basisschool’.

Basis op orde

‘Wat we als eerste wilden aanpakken – en wat nu in volle gang bezig is – is het verbeteren van de ICT-basisvoorzieningen op veel scholen. Zonder een goede connectiviteit laat je als school allerlei mogelijkheden en kansen liggen. Een tweede thema waar we momenteel veel mee bezig zijn is digitale veiligheid vergroten: op scholen wordt veel informatie over leerlingen en docenten opgeslagen, en de beveiliging van deze data moet voldoen aan de wettelijke eisen. SIVON kan bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van specialisten inkopen voor scholen, die zowel het informatiemanagementsysteem op orde brengen als de werknemers op scholen bekwamen om dit in het vervolg zelf te kunnen doen.’

Digitale geletterdheid begint al op de basisschool

Inkopen

‘Daarnaast bieden we diensten op het vlak van inkoop. Er zijn enorm veel digitale producten en diensten die scholen kunnen gebruiken in het onderwijs en de organsiatie, en die moeten worden ingekocht. Maar de aanbestedingsregels zijn ingewikkeld, en het is niet effectief als elk schoolbestuur afzonderlijk dat wiel opnieuw moet uitvinden. Een uitdaging is nu echter het feit dat digitalisering niet voor elke school op hetzelfde moment een thema is: wanneer een school net een grote investering gedaan heeft, zien ze nú niet de meerwaarde van een lidmaatschap bij SIVON. Dit is jammer, want meer leden geeft ons meer slagkracht. Daarnaast gaan de ontwikkelingen op ICT-gebied zó snel dat elke school zo om de drie à vier jaar opnieuw investeringen zal moeten doen. Lidmaatschap van SIVON zal dus voor elke school op korte termijn voordelen kunnen opleveren bij de inkoop’.

Ambities voor de toekomst

‘Uiteindelijk is het onze droom om middels het verbeteren van de toegang tot ICT de kansengelijkheid tussen leerlingen te bevorderen. Wanneer elke leerling toegang heeft tot snel internet, betrouwbare data en goed ICT-onderwijs levert dit ze kansen en voordelen op voor de rest van hun leven. Dit gaat veel verder dan alleen maar een boek vervangen door een iPad. Mooie voorbeelden van echt geslaagde digitalisering in het onderwijs? Denk aan adaptieve toetsen die zich aanpassen aan het niveau van het kind en zo uitgebreid inzicht geven in de voortgang, rekentoetsen die ter plekke feedback kunnen geven op eventuele denkfoutjes, taalprogramma’s die spraak kunnen herkennen zodat leerlingen kunnen oefenen zonder een-op-een aandacht van de docent en virtual-realitytoepassingen die visueel informatie inzichtelijk maken. Als elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen met behulp van ICT, is onze missie geslaagd!

Meer weten over SIVON? Kijk op www.sivon.nl.