De conferentie Nederland Digitaal zat barstensvol nuttige en vooral wetenswaardige feiten. Zo’n happening waardig afsluiten kost tijd, die er niet was. Maar de staatssecretarissen Mona Keijzer en Raymond Knops en secretaris-generaal Dick Schoof lukte het gelukkig goed om een samenvatting van de drie voorgaande dagen te geven. Snel praten was wel het devies.

Mona Keijzer begon over de macht van de grote bedrijven en hun invloed op de vrije meningsuiting. “Hier wil ik een discussie over voeren en ook over de digitalisering van het mkb. Hoe haken kleinere bedrijven veilig aan?” Knops: “Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat de informatie die zij via het internet krijgen klopt. Maar die verantwoordelijkheid dragen zij ook zelf: een oordeel vellen op basis van informatie die je op Facebook hebt gelezen is niet handig.” “Het is soms vervelend dat je op platforms niet weet wie wie is”, vulde Dick Schoof aan. “We moeten alert zijn. Vooral als het gaat om nepnieuws via social media; door grouping en mobs verspreidt zich dat snel.”

Bewustzijn

In aansluiting hierop benoemden de drie het belang van veiligheidsbewustzijn onder burgers. Evenementen zoals Hâck The Hague – waarbij ethische hackers overheidssystemen testen – laten zien dat digitale veiligheid een ware wedloop is waaraan zowel overheid als bedrijven dagelijks mee móeten doen. Hoe verder de digitalisering voortschrijdt, hoe groter het risico op misbruik, zoals identiteitsfraude of een ransomware-aanval. De mens is hierin de zwakste schakel. “Fabrikanten moeten veiligheid achter de voordeur kunnen waarborgen, als het gaat om de slimme deurbellen en koelkasten”, zei Keijzer. “Maar hierin hebben gebruikers ook verantwoordelijkheid. Die slimme systemen vereisen onderhoud. Je moet zelf updates installeren en regelmatig wachtwoorden vervangen. Je installeert toch ook een brandalarm in je huis?”

Fabrikanten moeten veiligheid achter de voordeur kunnen waarborgen, als het gaat om de slimme deurbellen en koelkasten.

Trots

Waar ben je trots op?, vroeg gespreksleider Elisabeth van der Steenhoven aan alle drie. Keijzer: “Op onze publiek-private samenwerking. Die maakt Nederland uniek in de wereld. In ons land werken overheid, bedrijven en onderwijs nauw samen als het gaat om innovatie, de strategische agenda, kunstmatige intelligentie en datadelen. Daarom staan wij hoog in allerlei lijstjes.” Knops: “Drie departementen, EZK, BZK en JenV, hebben hun krachten gebundeld in het aanpakken van digitale achterstand. We willen voorkomen dat bepaalde groepen in de samenleving niet meegaan in de digitale ontwikkeling. Dat maakt mij trots.”

Cybersecurity

Dick Schoof zei vooral trots te zijn op het Nederlandse niveau van cybersecurity. “Het Nationaal Cyber Security Centrum speelt als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een cruciale rol om de Nederlandse vitale processen digitaal veilig te houden. Ik wil deze ambitie vasthouden.” “Ik vind het daarbij erg belangrijk dat het mkb geholpen wordt op het gebied van cybersecurity”, reageerde Keijzer hierop. Ze noemde daarbij de digitale handelsmissies. Deze handelsmissies zijn er op gericht Nederlandse en buitenlandse bedrijven in coronatijd toch handel te laten drijven en te laten netwerken. Dit gebeurt via een aantal thematische webinars.

Vrouwen

Verder noemde Keijzer nog het thema Women in tech. “Het aantal vacatures in de digitale sector is niet te vullen en slechts achttien procent van werknemers is vrouw. Hieruit blijkt dat we belangrijke kansen missen. Vanuit EZK ondernemen we al veel om de bedrijfscultuur in de digitale sector voor vrouwen vriendelijker te maken en hen te laten kiezen voor een opleiding in deze branche.” “We hebben de vrouwen inderdaad nodig om ons digitaal te ontwikkelen”, erkende Knops. “Mijn vrouw werkt in deze sector en ik leer veel van haar.” Schoof noemde hierop nog snel het belang van rechtsbescherming in de digitale wereld: wat offline geldt, moet ook online gelden. En toen was het echt afgelopen. Elisabeth van der Steenhoven bedankte alle sprekers voor het opmaken van de balans van een geslaagde conferentie. “Het is afgelopen maar de power is nog steeds voelbaar.”

Kijk de conferentie Nederland Digitaal terug.