Vanuit de programmacommissie van de Conferentie Nederland Digitaal kwam bij de totstandkoming van het programma van de editie 2021 een verzoek. De vraag was om inzichtelijk te maken welke informatie op het gebied van de 6 thema’s van de CNLD (AI, cyberweerbaarheid, digitale overheid, digitale inclusie, digitale connectiviteit, datatoegang- en delen) van belang en relevant zijn voor toekomstige bestuurders in Nederland.

Zonder de illusie te hebben volledig te kunnen zijn vanuit het kanaal Conferentie Nederland Digitaal, zetten we ter beeldvorming een aantal van deze inzichten voor je onder elkaar.

Opnames

Vanwege Corona, zijn we opzoek gegaan naar een andere manier van kennis delen en elkaar ontmoeten. Online congressen en bijeenkomsten kwamen in de plaats van fysieke meetings. Een voordeel daarvan is dat deze vaak daarna ook nog beschikbaar zijn om terug te kijken. De beschikbare beelden van de Conferentie Nederland Digitaal zijn tot 1 april a.s. terug te kijken op www.nederlanddigitaal.nl/conferentie. In het Terugkijk en luister ABC van digitaleoverheid.nl staan alle events om terug te kijken en podcasts om te beluisteren op 1 plek verzameld.

Visie- en achtergrondartikelen:

Datatoegang en -delen

Datagedreven oplossingen voor de bouwopgave
Digitalisering - BTIC

www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/11/predictive-twins-oplossing-voor-uitdagingen-in-de-bouw/

Datadeel coalitie: https://datasharingcoalition.eu/nl/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/30/generiek-afsprakenstelsel-voor-datadeelinitiatieven-als-basis-van-de-digitale-economie

Beter gezondheidsbeleid door toegankelijke data- en analysetools

www.populationhealthdata.nl

www.health-RI.nl

https://www.kic.nl/wat-is-kic/het-kavelmodel

Digitaal Duurzaam

Hoofdstuk ICT sector in zesde cluster plan industrie tafel klimaat akkoord:

https://www.nldigital.nl/wp-content/uploads/2020/10/Klimaattransitie-door-de-Nederlandse-Industrie.pdf

Resultaten meerjaren afspraken energie-efficiency MJA:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z22583&did=2020D47874

Resultaten LEAP programma (track binnenkort te publiceren):

https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/leap-wint-computable-award-2020

https://www.wbgu.de/en/publications/publication/towards-our-common-digital-future

https://www.rli.nl/in-voorbereiding/digitalisering-en-de-transitie-naar-een-duurzame-samenleving

Blockchain technologie

https://dutchblockchaincoalition.org/nieuws/go-live-mijnwaardeoverdracht-nl

https://dutchblockchaincoalition.org/uploads/pdf/Visiedocument-Blockchain-For-Good-NL.pdf

Doordacht data delen

rog.pleio.nl

Eigenaarschap data

Inclusiviteit en diversiteit

https://www.nldigital.nl/news/diversiteit-inclusie-waarom-is-dat-zo-belangrijk-en-waar-te-beginnen/ 

https://fundright.nl

https://www.nldigital.nl/kennis/hoe-zorg-je-voor-inclusieve-werving-en-selectie/

https://www.nldigital.nl/kennis/hoe-behoud-en-bevorder-je-divers-en-vrouwelijk-talent/