Tekst Marcia van Oers
Foto Marcia van Oers

Op Sint Maarten helpt tijdelijke bijstand vanuit Nederland de wederopbouw na orkaan Irma van 6 september 2017 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Eén van de agenten die speciaal vanuit Politie Nederland is ingevlogen om het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) tijdelijk te versterken, is Mirjam Schreurs. Haar lokale partner is Ethelwoldus Josepha. Samen werken zij als wijkagenten aan ‘één kant van de berg’ in de wijken Cole Bay, Simpson Bay en Lowlands. Als twinning team. Want twinning blijkt winning.

De betekenis van twinning

Bij twinning wordt een agent uit Sint Maarten aan een agent uit Nederland gekoppeld om samen diensten te draaien. Het doel? “Elkaar helpen en van elkaar leren”, vertelt Schreurs. Ook andere diensten in de veiligheidsketen maken succesvol gebruik van dit concept. Improviseren, dat is wat Schreurs leert van deze ervaring. “Hier moet je creatief zijn als het aankomt op zaken aanpakken en oplossen. Ik vind het knap dat er met weinig middelen en mensen toch grote resultaten behaald worden.”

De omstandigheden zijn lang niet ideaal. Om verder te komen met beperkte middelen en capaciteit is out-of-the-box denken noodzakelijk. Josepha noemt een mooi voorbeeld: “Als relatief kleine organisatie maken we gebruik van drones. Een idee dat we dankzij snel schakelen tot uitvoer wisten te brengen.”

Meer structuur

“Wat wij echt nodig hebben binnen ons werkveld, zijn goede afspraken. Er is met behulp van de Nederlandse collega’s meer structuur aangebracht in de vergaderingen. Processen verlopen nu strakker”, vertelt Josepha. “Structuur maakt het werk uiteindelijk makkelijker, maar we kunnen op Sint Maarten nooit één op één de Nederlandse regels doorvoeren”, aldus Schreurs. “Juist door met elkaar te twinnen, tasten we af wat hier past. De manier van werken is hier echt anders. Amicaler en laagdrempeliger. We zoeken met elkaar naar oplossingen die passen in de cultuur zoals die hier is. Altijd op basis van gelijkwaardigheid.”

Mirjam Schreurs en Ethelwoldus Josepha - bij de decaan
Bij de Caribbean International Academy informeert Josepha bij de decaan over de afspraken die gemaakt zijn met een leerling die een overtreding maakte.

Sint Maarten is klein en iedereen kent elkaar, direct of via-via; alsof je in een glazen huis woont

Bemiddelen in het belang van de relatie

Bemiddeling is essentieel binnen het werk van KPSM. Het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten is met zijn (formeel) 40.000 inwoners klein en iedereen kent elkaar, direct of via-via. Alsof je in een glazen huis woont. En dan is het van wezenlijk belang onderlinge relaties goed te houden. Tijdens de surveillance door de wijken doen agenten lopende zaken af.

Vlakbij een school is een aanrijding geweest, waar Josepha navraag doet naar de status van het slachtoffer. “Nog steeds in het ziekenhuis”, meldt hij even later. De politie op Sint Maarten is bewust bezig met het creëren van een positieve relatie met de jeugd, om zo de gemeenschap te versterken. Josepha en Schreurs spelen een belangrijke rol in de coördinatie van de twee voorlichtingsprojecten Cops & Kids en Teen And Police Service Academy (TAPS), die agenten op basisscholen en middelbare scholen organiseren om jongeren bewust te maken van de consequenties wanneer zij met de politie in aanraking komen. Jong geleerd is oud voorkomen.

Hokjesdenken overschrijden

Een ander project dat veel aandacht krijgt, is het concept informatiegestuurde politie, waarbij informatie uit de wijk wordt gebruikt om te handelen. Schreurs: “Laatst waren er gevechten op een school. Wijkbewoners vertelden dat er iemand in drugs zou handelen. Op basis van die informatie plaatsten we een extra patrouille bij die school. Josepha: “Samen schreven we toen een plan van aanpak voor het project met conclusies en aanbevelingen. Een kop en staart meegeven aan projecten om in de toekomst op verder te bouwen, dat heb ik echt geleerd.”

Groter leren denken is absoluut iets wat Josepha meekreeg uit de samenwerking met Schreurs: “Wanneer we bezig zijn met een project, denkt Mirjam er direct aan het werkveld uit te breiden.” Schreurs: “Men denkt hier nog in afdelingen, terwijl je door breder te kijken vaak de oplossing vindt. Wij zoeken de verbinding op en proberen diegenen erbij te betrekken die een project of zaak verder kunnen helpen. De lijnen hier zijn kort, dus het kan soms snel geregeld worden.”

Een andere positieve ontwikkeling zijn de OvD-trainingen (Officier van Dienst) die nu in de twinning-constructie gegeven worden. “We komen met de officier van dienst van de politie, brandweer en gezondheidsdienst bij elkaar en coördineren een fictief plaats-delict, waarbij we razendsnel moeten beslissen en lijnen moeten uitzetten. Dat trainen op de richtlijnen is goud waard,” aldus Josepha.

'Wij zoeken de verbinding op en proberen diegenen erbij te betrekken die een project of zaak verder kunnen helpen'

Mirjam Schreurs en Ethelwoldus Josepha begroeten een collega op straat
Josepha schudt op straat de hand met een Nederlandse collega uit de veiligheidsketen. Integraal samen-werken met ketenpartners is essentieel.

Kennis is kracht

Op de vraag of geld de oplossing zou zijn om het korps op Sint Maarten te versterken, antwoordt Josepha helder: “Ik zou geld altijd inruilen voor kennis. Dankzij twinning ontstaat hier meer capaciteit, waardoor het mogelijk is agenten een opleiding te laten volgen of afmaken. Sinds een aantal jaren kan het Basis Politieonderwijs (BPO) gevolgd worden door een goede samenwerking met Politie Nederland. Een goede stap vooruit. In februari 2019 is de BPO KLAS 3 gestart op Sint Maarten. Lastig is wel dat de opleiding en alle wetgeving in het Nederlands zijn, terwijl de voertaal hier Engels is. Het is belangrijk dat wij het Nederlands van studenten op zo’n niveau krijgen dat ze de opleiding kunnen volgen en een proces-verbaal kunnen opmaken.” Schreurs: “Investeren in je mensen is belangrijk. Het is cruciaal dat er continuïteit blijft bestaan in het volgen van trainingen, want in het slechtste geval gaat het om je eigen leven.”

De wijksurveillance wordt afgesloten met een sandwich van de Franse bakkerij in Simpson Bay. Daar groet Josepha een Nederlandse collega uit de veiligheidsketen. Niet alleen het twinnen, maar ook het integraal samenwerken is de sleutel tot winst wanneer het gaat om het handhaven en versterken van veiligheid op het eiland.

Ethelwoldus Josepha
Ethelwoldus Josepha: “Wij doen al heel lang heel veel met heel weinig. De verwachting bestaat dat KPSM alles doet met bijna niets.”
Mirjam Schreurs
Mirjam Schreurs: “Twinnen is met elkaar zoeken naar oplossingen. Altijd op basis van gelijkwaardigheid.”