Dit artikel hoort bij: KNMI Jaaroverzicht 2017

Weerwaarschuwingen in 2017

Het KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De impact van gevaarlijk weer, de gevolgen voor de samenleving op de weg, het water en in de straat, is het uitgangspunt voor onze waarschuwingen. 

In 2017 hebben we negen keer code oranje en één keer code rood uitgegeven; waarschuwingen voor gladheid door ijzel, gladheid door sneeuw, voor zware windstoten en voor zware onweersbuien. Een code oranje waarschuwing betekent ‘Wees voorbereid’, er is een grote kans (60% of meer) op gevaarlijk weer. Code rood, ook wel weeralarm genoemd, betekent ‘Onderneem actie’, er is grote impact op de samenleving.

Het KNMI verzorgt sinds 1 januari 2016 ook de weersverwachtingen en -waarschuwingen voor Caribisch Nederland. Dit zijn de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In september 2017 hebben we verschillende waarschuwingen uitgegeven voor de eilanden Saba en Sint Eustatius voor de orkanen Irma, Jose en Maria. Voor Bonaire zijn er waarschuwingen uitgegeven voor de Tropische Stormen Bret en Harvey. De storm Bret is voordat hij Bonaire bereikte afgezwakt en opgelost. De storm Harvey is naar het noorden afgebogen en heeft uiteindelijk in de VS als orkaan extreem veel regen veroorzaakt.

In de figuur hieronder is te zien welke waarschuwingen we in 2017 hebben uitgegeven. Klik op de plusjes voor meer informatie over de provincies en eilanden.

Drenthe

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

Flevoland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

Friesland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

5 oktober code oranje voor zeer zware windstoten

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

Gelderland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 januari code oranje voor gladheid door sneeuw

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

Groningen

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

5 oktober code oranje voor zeer zware windstoten

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

IJsselmeergebied

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

Limburg

6-8 januari code oranje voor gladheid door ijzel

10 december code oranje voor zware sneeuw

Noord-Brabant

1 januari code oranje voor gladheid door ijzel

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 januari code oranje voor gladheid door sneeuw

23 februari code oranje voor zeer zware windstoten

19 juli code oranje voor zeer zware onweersbuien

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

Noord-Holland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

23 februari code oranje voor zeer zware windstoten

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

Overijssel

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 januari code oranje voor gladheid door sneeuw

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

17 december code oranje voor gladheid door bevriezing

Utrecht

1 januari code oranje voor gladheid door ijzel

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

23 februari code oranje voor zeer zware windstoten

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

Waddengebied

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

4-5 oktober code oranje voor zeer zware windstoten

Waddeneilanden

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

4-5 oktober code oranje voor zeer zware windstoten

Zeeland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

23 februari code oranje voor zeer zware windstoten

13 september code oranje voor zeer zware windstoten

19 juli code oranje voor zeer zware onweersbuien

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

Zuid-Holland

6-7 januari code oranje voor gladheid door ijzel

23 februari code oranje voor zeer zware windstoten

12-13 september code oranje voor zeer zware windstoten

10 december code oranje voor zware sneeuw

11 december code rood voor sneeuw en gladheid op uitgebreide schaal

Saba

4-6 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Irma

7-9 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Jose

17-20 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Maria

6-7 september code roze voor ruwe zee na orkaan Irma

20 september code roze voor ruwe zee na orkaan Maria

Code oranje = Bereid jezelf voor. Tropische storm of orkaanwindcondities zijn mogelijk binnen komende 48 uur.

Code rood = Bescherm jezelf. Tropische storm- of orkaanwinden verwacht binnen komende 36 uur.

Code paars = Zoek dekking. Tropische storm- of orkaanwinden verwacht binnen komende 6 tot 9 uur uur.

Code roze = Wees voorzichtig. Zware regen en/of ruwe zee worden verwacht, maar zonder tropische storm- of orkaanwinden.

Sint Eustatius

4-6 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Irma

7-9 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Jose

17-20 september opeenvolgend code oranje, rood en paars voor orkaan Maria

6-7 september code roze voor ruwe zee na orkaan Irma

20 september code roze voor ruwe zee na orkaan Maria

Code oranje = Bereid jezelf voor. Tropische storm of orkaanwindcondities zijn mogelijk binnen komende 48 uur.

Code rood = Bescherm jezelf. Tropische storm- of orkaanwinden verwacht binnen komende 36 uur.

Code paars = Zoek dekking. Tropische storm- of orkaanwinden verwacht binnen komende 6 tot 9 uur uur.

Code roze = Wees voorzichtig. Zware regen en/of ruwe zee worden verwacht, maar zonder tropische storm- of orkaanwinden.

Bonaire

19-20 juni code oranje voor orkaan Bret

17-18 augustus code oranje voor Harvey

Code oranje = Bereid jezelf voor. Tropische storm of orkaanwindcondities zijn mogelijk binnen komende 48 uur.

Uitgegeven waarschuwingen

Een code oranje of rood is een kansverwachting. Er is dus ook een kans dat het weer uiteindelijk mee valt. Van de tien keer dat we dit jaar een code oranje of rood uitgaven is acht keer daadwerkelijk gevaarlijk weer opgetreden. Twee keer is achteraf gebleken dat een code geel voldoende zou zijn geweest. Dat betekent in beide gevallen niet dat er geen zwaar weer was, maar dat de heftigheid uiteindelijk is meegevallen.

Op 1 januari was het glad in het zuidoosten van het land, maar meer op lokale schaal dan op grote schaal. Op 19 juli zaten er flinke onweersbuien boven Frankrijk, die richting Nederland trokken. Vanwege de Vierdaagse bij Nijmegen hebben we in een vrij vroeg stadium met code oranje gewaarschuwd. Boven België werd de intensiteit van deze buien echter snel minder, waardoor achteraf een waarschuwing van code geel voldoende zou zijn geweest.

Acht keer hebben we Nederland moeten waarschuwen voor gevaarlijk weer. Een voorbeeld daarvan is de code oranje en code rood voor zware sneeuw en gladheid op 10 en 11 december. Op zondag 10 december viel er in een groot deel van het land 5 tot 10 centimeter sneeuw. Hiervoor hebben we op zaterdagavond een code oranje uitgegeven, zodat iedereen die zondag de weg op moest voorbereid was. Naast veel sneeuwplezier veroorzaakte deze sneeuw glijpartijen en ongelukken op diverse wegen.
Voor maandag 11 december, een werkdag, was een gelijke hoeveelheid sneeuw verwacht waarvoor we opnieuw een waarschuwing hebben uitgegeven: ‘Wees voorbereid en neem indien nodig actie’. In samenwerking met onze partners van het Weer Impact Team ((Departementale Coördinatiecentra (DCC), het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Verkeerscentrum Nederland (VCNL), politie en brandweer (LOCC) en Prorail) verhoogden we het waarschuwingsniveau van code oranje naar code rood. De verwachte impact en gevolgen van de sneeuwval waren zo groot dat de hoogste waarschuwing op zijn plaats was. Veel instellingen en bedrijven zijn in staat geweest maatregelen te nemen. Scholen zijn vervroegd dicht gegaan, dienstregelingen in het openbaar vervoer en vliegverkeer zijn aangepast, medewerkers konden eerder naar huis gaan. Dit alles heeft bijgedragen aan een landelijke impact die te overzien was, waarbij potentieel veel schade en ongelukken zijn voorkomen.