Niet eerder deze eeuw zo droog als 2022

Over het hele jaar viel er in 2022 iets minder neerslag dan normaal. In de lente en vooral ook in de zomer viel er weinig neerslag. In de zomer was de hoeveelheid neerslag landelijk gemiddeld 40% minder dan normaal. Samen met de sterke verdamping door de grote hoeveelheid zonnestraling, leidde de geringe neerslag tot een groot neerslagtekort in het zomerhalfjaar. Niet eerder deze eeuw was Nederland zo droog als dit jaar. Het landelijke neerslagtekort in het zomerhalfjaar bereikte begin september een maximale waarde van 318 millimeter, twee keer zoveel als normaal. Het maximaal neerslagtekort is de afgelopen dertig jaar toegenomen met 11% per tien jaar. In de komende decennia neemt het neerslagtekort naar verwachting verder toe. 

Landelijk neerslagtekort in het zomerhalfjaar van 2022 (bruine lijn), en bijdrage hieraan per dag: het dagelijkse verschil tussen verdamping en neerslag (blauwe lijn).

Meer wind in winter, minder in de zomer 

De windsnelheid op 10 meter hoogte in KNMI-station Schiphol gemiddeld over 2022 was 4,8 m/s, 4% minder dan de normale waarde van 5,0 m/s. Er was vooral weinig wind in de zomer, gemiddeld 3,9 m/s, 11% minder dan normaal, de laagste waarde sinds het begin van de meetreeks in 1968. In de winter was de windsnelheid juist 5% hoger dan normaal. Dit kwam vooral door de vier stormen genaamd Corry, Dudley, Eunice en Franklin op, respectievelijk, 31 januari en 16, 18 en 20 februari. De stormen Corry en Franklin waren goed voor een code oranje, de zware stom Eunice voor een code rood (weeralarm). Dat er zoveel stormen waren is toeval, de invloed van klimaatverandering op het ontstaan van winterstormen is klein, ze nemen niet toe in aantal en kracht. Wel neemt in een warmer klimaat de hoeveelheid neerslag toe die met deze stormen gepaard gaat. 

Windsnelheid in 2022 in Schiphol op 10 meter hoogte, daggemiddelde (zwarte lijn) en hoogste uurgemiddelde (rode lijn).

Relatieve vochtigheid neemt af 

De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de heersende temperatuur bevat. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp. De lucht is dan verzadigd. Bij een relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp. 

De relatieve vochtigheid in Nederland is deze eeuw afgenomen, van jaargemiddeld 81% aan het begin van de eeuw tot de huidige waarde van 78%. De jaargemiddelde relatieve vochtigheid in De Bilt was in 2022 de een na laagste van de meetreeks sinds 1901, na 1947. Ook in de lente en de zomer van 2022 was de relatieve vochtigheid de een na laagste van de meetreeks, beide na 2020. Ook elders in de wereld neemt de relatieve vochtigheid af, vooral boven land. Dit komt onder meer doordat de opwarming van de aarde boven land sterker is dan boven zee. Vochtige lucht vanuit zee warmt daardoor gemiddeld sterker op als deze boven land komt. Omdat warmere lucht meer vocht kan bevatten, daalt hierdoor de relatieve vochtigheid. 

Jaargemiddelde relatieve vochtigheid in De Bilt sinds 1901.