Elk jaar stuwen noordwesterstormen voor een aantal dagen het zeewater met tientallen centimeters op langs de Nederlandse kust. Door variaties in het aantal en de kracht van de stormen kan de jaargemiddelde zeespiegel van jaar op jaar soms met 10 centimeter verschillen.

Uit een in 2022 verschenen KNMI-studie blijkt dat de mate van opstuwing een terugkerend patroon kent met een periode van 40 tot 60 jaar, waarbij stormen en zeespiegel afwisselend toe- en afnemen. Vanaf 1990 werd de zeespiegel geleidelijk minder opgestuwd. Zonder dit effect zou de zeespiegel bij Nederland versneld zijn gestegen, net als de wereldgemiddelde zeespiegel. De snelheid komt dan voor de laatste decennia uit op ongeveer 3 mm per jaar, de hoogste sinds het begin van de metingen in 1890. Dat is 1,5 keer zo snel als de stijging gemiddeld over de vorige eeuw. 

De zeespiegelstijging bij de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het onderwerp van een andere KNMI-studie uit 2022. Metingen laten zien dat deze stijging in de periode 1993-2019 vergelijkbaar was met de wereldgemiddelde stijging: 3,3 mm per jaar bij Bonaire en 2,9 mm per jaar bij Sint Eustatius en Saba. Dit is niet vanzelfsprekend, want de zeespiegel kan regionaal sterk variëren. De verwachting is dat de zeespiegel bij de BES-eilanden ook in de toekomst ruwweg gelijke tred houdt met de wereldgemiddelde stijging. De verwachte wereldgemiddelde zeespiegelstijging in 2100 ten opzichte van de periode 1986-2005 ligt tussen de 30 cm en 120 cm. Waarschijnlijk zal de zeespiegel bij de BES-eilanden net iets sneller stijgen. De ondergrens is het scenario waarbij het klimaatakkoord van 1,5 graden opwarming wordt gevolgd én de gevoeligheid van het landijs voor opwarming kleiner is dan in de huidige modellen. De bovengrens is het scenario waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen in het huidige tempo en landijs gevoeliger is dan in de modelsimulaties. 

Satellietmetingen van zeespiegelstijging in de Cariben in de periode 1993-2019. De BES-eilanden zijn aangegeven met een gele ster.

Meer informatie 

Jaar 2022: hitte, droogte en stormen 

Jaaroverzicht van het weer in Nederland, 2022 

Jaaroverzicht klimaat  

KNMI-klimaatberichten uit 2022 

De staat van ons klimaat 2021