Tekst Karsten Klein
Foto Bart van Vliet

Met trots stel ik mij voor als aanjager Beter Aanbesteden. Vanuit mijn ervaring als wethouder Economische Zaken weet ik hoe belangrijk aanbesteden is. Ondernemers, inclusief het MKB, kunnen door mee te doen met aanbestedingen profiteren van de marktkansen die de overheid biedt. Overheden kunnen door aan te besteden profiteren van de kunde en innovatie die op de markt verkrijgbaar is. Ik ben daarom erg enthousiast om mijn ervaring in te zetten om aanbesteden in heel Nederland op de kaart te zetten als kans voor beide partijen.

Wat mij aanspreekt in Beter Aanbesteden is dat het uitgaat van concrete acties. Er zijn al veel stappen gezet. Acht van de 23 acties zijn inmiddels afgerond. Lees in het interview met Annet Jonk meer over de actieagenda.

Een recent voorbeeld is de handreiking over tenderkostenvergoedingen die een werkgroep uit de regio Noordwest onlangs heeft opgeleverd. Deze moet overheden handvatten bieden bij het maken van de afweging of ze tenderkostenvergoedingen zouden moeten bieden. Die afweging wordt alleen maar belangrijker in een markt waarin bedrijven het zich kunnen veroorloven om opdrachten voorbij te laten gaan. De handreiking is goed ontvangen, maar mooier nog vind ik dat deze tot stand is gekomen door samenwerking tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Want behalve over acties gaat Beter Aanbesteden over bewust aanbesteden door open en transparant met elkaar te communiceren.

Dit is de kern van de actieagenda: vóór en dóór de praktijk. Alleen ga je sneller, samen komen we verder. Nu is het zaak om door te zetten met de uitvoering van de acties en die achterliggende boodschap breed te verspreiden. Hier zet ik mij volop voor in!

Dit E-zine laat Beter Aanbesteden op z’n best zien. Aan het woord komen een ondernemer, een regiovertegenwoordiger, een inkoopadviseur en de directeur Mededinging en Consumenten EZK. Om te markeren waarom we aan Beter Aanbesteden doen, voor wie we het doen, hoe we dit doen en vooral dat we het samen doen. Veel leesplezier.

Karsten Klein

Karsten Klein, nieuwe aanjager Beter Aanbesteden en raadslid Gemeente Den Haag. Karsten Klein is de opvolger van Matthijs Huizing die in juni is benoemd als wethouder in de gemeente Oegstgeest en daarom is gestopt als aanjager.