EZK in Beeld, Het Klimaatakkoord: Een opgave voor de hele samenleving Jaargang 7

Publicatiedatum
dinsdag 08 oktober 2019
Hoofdredactie
Lixel Huijts
Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie m.m.v. Marijn Gerretsen, Arthur Simonse, Johan Ploeg, Emily Klop, Roema Rambhadjan, Pieter Maessen, Bart de Voogd, Dorine de Wilde, Helena de Boer, Wessel Dikker Hupkes en Robert Jan Schoonenboom. Dit E-zine is gemaakt i.s.m. Birgitta Westgren, Reint Jan Renes, Annemieke Nijhof en Maarten Labots.
Eindredactie
Marijn Gerretsen
Vormgeving
OBT, Marc Tobé
Fotografie: Olivier Middendorp, Mediatheek Rijksoverheid
E-mail
directiecommunicatie@minezk.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord
Redactieadres
directiecommunicatie@minezk.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal