EZK in Beeld, Klaar voor een duurzaam en ondernemend Nederland Jaargang 9

Publicatiedatum
dinsdag 12 juli 2022
Hoofdredactie
Lixel Huijts
Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie m.m.v., Arthur Simonse, Marijn Kamstra-Gerretsen, Johan Ploeg, Emily Klop, Selua el Mahjari, Noortje Beckers, Ilse Dolle, Arnoud Boer. Dit E-zine is gemaakt i.s.m. Lidewijde Ongering, Focco Vijselaar, Michiel Boots, Sandor Gaastra en Esther Pijs.
Eindredactie
Marijn Kamstra-Gerretsen
Vormgeving
Xerox Servicedesk
Fotografie: Bas Kijzers, Sandra Uittenbogaart, John van Helvert, Schuttelaar & Partners Floor Boonstra, Mediatheek Rijksoverheid
Redactieadres
directiecommunicatie@minezk.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal