Foto Sandra Uittenbogaart

De inkt van het regeerakkoord – met daarin stevige uitdagingen voor EZK – was nog niet droog of we werden opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. De ontstane crisis zet op meerdere terreinen de boel nog eens extra op scherp. Naast het humanitaire drama levert het kopzorgen op over de economische gevolgen, over duurzaamheid en leveringszekerheid van bijvoorbeeld gas. Onze doelen voor de lange termijn houden we vast, terwijl we omgaan met de actualiteit. We bereiden ons voor op de toekomst, ook als het heden ons daarvan af lijkt te houden.

Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van Economische Zaken en Klimaat

Zijn wij als EZK klaar voor de toekomst? Spelen we goed in op transities zoals digitalisering? Stimuleren we onze sectoren voldoende om onze gezamenlijke klimaatambities te halen? Helpen we mensen in Groningen weer vertrouwen te krijgen in de overheid door een betere afhandeling van hun aardbevingsschade? Is onze organisatie ingericht om deze en vele andere uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen?

We hebben nagedacht over hoe we daadkrachtig en zo goed mogelijk met de maatschappelijke opgaves voor de lange termijn aan de slag gaan en flexibel in te kunnen blijven spelen op actuele onderwerpen. We kiezen uiteindelijk voor een andere manier van werken bij het kerndepartement. Er komt een extra directoraat-generaal bij met het onlangs gevormde Programma Directoraat Generaal Groningen en Ondergrond. Daarnaast maken we werk van het omvormen van de Chief Economist-kolom tot een Directoraat-Generaal Economie & Digitalisering.

Hoe we gaan werken, lees je in dit e-zine en is te zien in ons nieuwe organogram. Je leest ook over hoe we met jullie als samenwerkingspartners onze doelen willen bereiken. Want net als in de afgelopen jaren tijdens de pandemie geldt: alleen samen behalen we de gewenste resultaten. Of het nu gaat om Nederland klimaatneutraal krijgen in 2050 of de digitale transitie goed doorkomen. Samen bereiden we Nederland voor op de toekomst.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Lidewijde Ongering
secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat