Onze wereld verandert door digitalisering. Van 3D-printen in de industrie en blockchain-experimenten in de zorg tot drones in de landbouw, overal heeft digitalisering impact. Het kabinet wil ervoor zorgen dat onze economie en maatschappij van deze transformatie kan profiteren. Daarom is er een gezamenlijke strategie gemaakt.

Digitalisering draagt bij aan het behoud van ons erfgoed. Zo heeft Naturalis Biodiversity Center 7 miljoen items in 5 jaar tijd gedigitaliseerd.


Dit is waar we naar streven:

1. Vooroplopen en kansen benutten.

Nederland wordt digitale koploper van Europa. Nederland als pionier en proeftuin op het gebied van digitale innovatie. Bedrijven uit de hele wereld komen hier naartoe om op een verantwoorde manier nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te testen. Dat is goed voor onze economie, en daarmee kunnen we beter richting geven aan digitale ontwikkelingen.

2. Iedereen doet mee en we werken samen.

Bij een snelle ontwikkeling als digitalisering is het van belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel. Iedereen moet zo vroeg mogelijk basisvaardigheden aanleren. En op latere leeftijd moet iedereen kunnen blijven leren en ontwikkelen voor veranderende beroepen en taken. Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen en kan profiteren.

3. Vertrouwen in de digitale toekomst.

Digitalisering transformeert onze economie en samenleving, maar de waarden die we delen blijven hetzelfde. Voor het kabinet is het vanzelfsprekend dat ook in het digitale tijdperk waarden en grondrechten als veiligheid, privacybescherming, zelfbeschikking, eerlijke concurrentie, en toegankelijk en goed openbaar bestuur gewaarborgd blijven. Vertrouwen is het fundament voor de digitale transformatie. Vertrouwen dat onze data veilig is en privacy gewaarborgd.

Nederland kan zich internationaal sterk positioneren en onderscheiden van de concurrentie met deze insteek: publiek-privaat, vooruitstrevend, innovatief, met oog voor veiligheid en privacybescherming en waarbij iedereen een kans krijgt om mee te komen in deze verandering.