Veiligheid in het digitale domein is voor het kabinet een topprioriteit. Een voorwaarde ook voor het benutten van de kansen en mogelijkheden die digitalisering ons allemaal biedt. Het regeerakkoord trekt er 95 miljoen voor uit en in april van dit jaar lanceerde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een bijbehorende ambitieuze Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). De NCSA kent zeven stevige ambities om de dreigingen in het digitale domein tegen te gaan en de weerbaarheid te vergroten.

Cybersecurity is het fundament voor succesvol ondernemen en besturen en voor het vertrouwen in het digitale domein. Daar hebben we elkaar bij nodig. Het uitgangspunt is dat bedrijfsleven en burgers zelf goed in staat zijn te werken aan hun eigen digitale veiligheid en weerbaarheid. De overheid stimuleert dit en zorgt voor de nodige randvoorwaarden. De verantwoordelijkheid dragen we zo met elkaar. Omdat landsgrenzen in de cyberwereld nauwelijks een rol spelen, werkt Nederland ook in EU- en NAVO-verband aan versterking van de digitale veiligheid.

De NCSA biedt een basis voor het verder bouwen aan een veilig cyberdomein. De uitwerking wordt nu samen vormgegeven, door overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partners. De agenda is dan wel af, maar niet in beton gegoten. Het blijft zaak de vinger goed aan de pols te houden, nieuwe digitale kwetsbaarheden en dreigingen op te sporen dan wel voor te zijn. En als dat nodig is, de koers aan te passen. Zodat iedereen de kansen die digitalisering biedt, op een veilige manier kan verzilveren.

Campagne Veilig Internetten

Publiekscampagnes zijn onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Dit voorjaar liep een nieuwe preventie internetcriminaliteit-campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De oproep luidde: ‘bescherm je persoonlijke bestanden tegen internetcriminelen, voer software- en app updates altijd direct uit, want die bevatten vaak belangrijke beveiligingsupdates’. De website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl ondersteunde de campagne en bood tips en meer informatie. De komende jaren zullen meerdere van dit soort campagnes worden opgezet met als doel burgers en bedrijven te helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun digitale veiligheid.

Campagnebeeld Cyberveiligheid een hand komt uit een computerscherm en steelt gegevens uit een agenda die op