Het internet is inmiddels meer dan een kwart eeuw oud. In 1988 was Nederland het eerste Europese land dat toegang tot internet kreeg. En in 1993 werd het internet wereldwijd opengesteld, voor iedereen – niet langer alleen voor militairen en wetenschappers. Internet was toen soms zo traag dat ‘www’ ook wel stond voor ‘world wide waiting’. We schreven internet met een hoofdletter. Dertigers van nu kregen voor het eerst informaticales op school en velen van ons denken met nostalgie terug aan het geluid van het piepen en kraken van een analoog modem.

Digitale technologieën ontwikkelen zich vandaag de dag sneller dan ooit – wat we nu modern vinden, is volgende maand alweer nostalgie. Inmiddels spreken we van een vierde industriële revolutie die de economie en maatschappij voorgoed verandert. Een revolutie die volop kansen biedt voor ons welzijn en onze welvaart. Van e-health tot zelfrijdende auto’s, van intelligente energienetten tot online belastingaangifte doen.

De kansen die digitalisering ons biedt willen we met beide handen aanpakken. Eerdere technologische transformaties hebben ons geleerd dat landen die vooroplopen met de toepassing van een nieuwe technologie ook na de transitie vooroplopen in welvaart en het beste om kunnen gaan met risico’s. We willen daarom dat Nederland voorop loopt op het gebied van digitalisering; nummer 1 zijn in Europa in slimme digitale toepassingen. Digitale technologieën spelen bijna overal een sleutelrol om doorbraken te realiseren. Denk aan de mogelijkheden van de zorgrobot, slimme verkeerslichten en elektriciteitsnetten, en drones voor precisielandbouw. Bij vooroplopen hoort niet alleen dat we er economisch de vruchten van plukken, maar ook maatschappelijk. Iedereen moet de kans krijgen om hiervan te kunnen profiteren en mee te komen in deze verandering: jong en oud, starter en senior.

Bij een grootschalige verandering is het ook nodig om te werken aan vertrouwen. We moeten erop kunnen vertrouwen dat onze data en onze privacy veilig zijn. En dat ethische vraagstukken meegenomen worden in elke innovatie. Dit geeft ons vertrouwen in de digitale toekomst van Nederland.

Deze digitaliseringsstrategie bevat de overkoepelende visie, de uitgangspunten en acties van het kabinet om deze ambities te realiseren. In dit digitale tijdschrift staat hoe we samen met u aan de digitale toekomst willen werken, zodat we bij nieuwe ontwikkelingen voorop blijven lopen.  
 

Mona Keijzer, Ferdinand Grapperhaus en Raymond Knops