Hoe kan het thuiswerken na corona een duurzame plek binnen een organisatie krijgen? In gesprek daarover met HR-directeur Maarten van Beek en Carlo Steenvoorden, Head of Reward and Pensions bij ING Nederland.

Hoe verloopt het thuiswerken tot nu toe?

Maarten: ‘Over het algemeen gaat het goed. ING richt zich al langer op meer flexibiliteit in het werk, passend bij de individuele omstandigheden. Veel collega’s waren daarom al bekend met werken vanuit huis. Dat heeft zeker geholpen toen het thuiswerken door corona in een stroomversnelling kwam.’
Carlo: ‘Het sentiment onder onze medewerkers is de afgelopen negen maanden wel veranderd. Na een eerste periode van gewenning voelden de meesten zich goed op hun plek. Inmiddels krijgen we echter steeds vaker terug dat de sense of belonging, het gevoel van verbondenheid met de werkgever en collega’s, door het verplichte thuiswerken is afgenomen. Het blijft dus belangrijk om in het welzijn van medewerkers te investeren.’

Dit doet ING actief door verschillende programma’s op wellbeing zoals ''Support voor Home schooling en effectief thuiswerken", "purpose trainingen" en hulp bij het installeren van ergonomische werkplekken thuis. Hiermee kunnen we de motivatie hoog houden want na bijna een jaar thuiswerken is het risico dat mensen de link met de organisatie verliezen.

Icoon gesprek

'Het sentiment onder onze medewerkers is de afgelopen negen maanden wel veranderd.'

Hoe hebben jullie het thuiswerken vormgegeven?

Carlo: ‘Uit verschillende overleggen met de vakbonden, ondernemingsraad en een werkgroep van ING’ers kwam één wens duidelijk naar voren: laat iedere medewerker zélf zijn of haar keuze maken op basis van een vast budget. Met het thuiswerkpakket hebben we daar invulling aan gegeven. Alleen voor wat betreft het type bureau is er geen keuzevrijheid. Door alleen een zit-sta-bureau aan te bieden, voorkomen we dat collega's de hele dag blijven zitten.’ 


Maarten: ‘Het beschikbaar stellen van passende spullen is stap één. Om mensen thuis ook daadwérkelijk gezond bezig te laten zijn, organiseerden we daarom verschillende online workshops. Het gaat daarbij vaak om bewustwording. Denk bijvoorbeeld aan het belang om twee keer per dag een ommetje te maken, iets wat er al gauw bij inschiet.’

Is thuiswerken een blijvertje voor ING?

Carlo: ‘Jazeker, maar niet de hele week, zoals onze medewerkers al aangaven. De komende tijd onderzoeken we voor ING Nederland de juiste balans hierin. Die is essentieel. Een eerste globale inschatting is 50-50, de ene helft van de tijd op kantoor werken, de andere helft thuis.’
Maarten: ‘Daarnaast brengen we verder in kaart welk type bijeenkomsten geschikt is voor online of juist voor op kantoor. En we kijken hoe de organisatie van deze meetings geoptimaliseerd kan worden. Zodra de RIVM-richtlijnen het toelaten, kunnen we dat meer vormgeven.’

Wat betekent het ‘nieuwe werken’ voor jullie kantoren?

Maarten: ‘Kantoorruimtes zullen altijd nodig blijven. Wel komt de nadruk meer te liggen op ontmoeting en creativiteit en dat vraagt een ander ruimtegebruik. Ons nieuwe hoofdkantoor, waar we ruim een jaar geleden naartoe zijn verhuisd, blijkt hier al heel goed aan te voldoen. Dat voorbeeld gebruiken we nu bij de herinrichting van onze andere kantoren.’

Wat doet ING nog meer om het woon-werkverkeer te verduurzamen?

Carlo: ‘Een derde van onze medewerkers woont binnen 10 kilometer van het werk. Voor deze doelgroep, zo’n vijfduizend mensen in totaal, is begin december de (e)-leasefiets met een aantrekkelijke fiscale regeling gelanceerd. Het blijkt een succes: binnen enkele dagen stond de teller al op 200 deelnemers.’ 
Maarten: ‘Voor 2021 werken we aan een mobiliteitskaart, waarbij medewerkers dagelijks de vrije keuze hebben met welk vervoermiddel zij naar het werk reizen. De kaart biedt transparantie en flexibiliteit en bovendien kunnen we met de juiste prikkels makkelijker een gedragsverandering richting een duurzame vervoerskeuze bereiken.’

Tot slot: wat zouden jullie als belangrijkste tip willen meegeven?

Maarten: ‘Investeer in de vitaliteit van de medewerkers, daar pluk je op de lange termijn de vruchten van.’
Carlo: ‘Baseer je strategie voor thuiswerken niet alleen op de huidige coronacrisis. Maak dus eerst een plan hoe het werken er voor jouw onderneming of organisatie idealiter uitziet en pas daarop je strategie aan.’

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Toptips uit dit artikel

  • Stel een team samen, waarin de gehele organisatie is vertegenwoordigd.
  • Baseer je strategie voor thuiswerken niet alleen op de huidige coronacrisis. Maak eerst een plan hoe het werken er voor jouw onderneming of organisatie idealiter uitziet en pas daarop je strategie aan
  • Investeer in de vitaliteit van de medewerkers, daar pluk je op de lange termijn de vruchten van.
  • Kijk naar het welzijn en gedragsveranderingen en probeer niet alles in regels te gieten.
  • Blijf het sentiment onder collega's frequent monitoren.