Met de Voucherregeling Thuiswerkplan biedt de provincie Overijssel lokale werkgevers de mogelijkheid gratis door een externe deskundige een thuiswerkplan te laten maken. Zo hoopt de provincie dat mensen structureel blijven thuiswerken, ook als er straks een vaccin is en we weer naar kantoor kunnen.

‘De voorbije maanden deden werknemers massaal ervaring op met thuiswerken. Een paar resultaten waren dat er nauwelijks files waren en de CO2-uitstoot van verkeer sterk afnam’, vertelt Marjolijn Desmet van de provincie Overijssel. Dat sluit mooi aan op het Duurzaam Mobiliteitsprotocol dat de provinciale projectorganisaties Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel verspreiden onder Overijsselse werkgevers. Spreiden is het sleutelwoord van dat protocol. Het gaat om het spreiden van op kantoor werkende medewerkers door de week heen, het spreiden van reizen naar werk over de dag en het spreiden van reizen over verschillende vervoermiddelen.

Icoon gesprek

'We maken een praktisch model postcorona-thuiswerkplan voor andere werkgevers.'

Thuiswerken vasthouden

Het doel van de provincie is dat het Mobiliteitsprotocol ook na de coronacrisis structureel onderdeel wordt van het beleid van werkgevers. Daarom is de Voucherregeling Thuiswerkplan in het leven geroepen, een subsidie voor werkgevers voor het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan opstelt dat ook na corona zijn werking heeft. Desmet: ‘Ieder Overijssels bedrijf met minimaal vijftig werknemers komt hiervoor in aanmerking. Een deskundig organisatieadviesbureau helpt de organisatie bij het opstellen van een thuiswerkplan. De werkgever kiest zelf een externe deskundige.’

Tegenprestatie en lijst uitwerkpunten

Natuurlijk ontvangen de werkgevers de voucher niet zomaar. Desmet: ‘Zij moeten binnen zes maanden een thuiswerkplan in uitvoering hebben. Om deze ‘tegenprestatie’ toetsbaar te maken, is er een lijst met twintig punten die het thuiswerkplan moet bevatten. Deze uitwerkpunten gaan over onderwerpen als de balans tussen werk en privé, betrokkenheid van de werknemers, aanwezige apparatuur, wekelijks overzicht van wie thuis werkt en wie op kantoor, afspraken over werk- en vergadertijden en veiligheidsrisico’s (op het gebied van ICT).'

Bijdrage afhankelijk van bedrijfsgrootte.

Het subsidieplafond voor 2020 is € 250.000, - en de voucherregeling loopt tot 1 juli 2021, of tot het maximumbudget bereikt is. De subsidie verschilt per bedrijfsgrootte:

  • € 3.000,- voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers; 
  • € 3.500,- voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers; 
  • € 4.000,- voor werkgevers met 250 of meer werknemers. 

Monitoren en de lange termijn

Als de werkgevers met de voucherregeling aan een thuiswerkplan zijn begonnen, monitort de provincie het verloop. ‘We bellen om te vragen hoe het ervoor staat en waar ze eventueel tegenaan lopen’, aldus Desmet. We hopen werkgevers die nog geen partner zijn, partner te maken, zodat het thuiswerkplan met ons kan worden gedeeld.’ De thuiswerkplannen verschillen natuurlijk per organisatie. Desmet: ‘Als we verschillende thuiswerkplannen hebben ontvangen, leggen wij die op elkaar. Zo komen we tot een praktisch model postcorona-thuiswerkplan voor andere werkgevers. We willen een format creëren waaraan heel werkend Nederland uiteindelijk iets heeft. Een thuiswerkplan dat duurzaam en toekomstbestendig is. Want uiteindelijk gaat het erom dat thuiswerken iets blijvends is.’