Lessen van corona benutten

Na een maandenlange periode van thuiswerken, vinden langzaam maar zeker weer meer werk- en studieactiviteiten op locatie plaats. De coronatijd is behalve een moeilijke, heftige periode ook een periode waarin we hebben geleerd over thuiswerken, mobiliteit en efficiëntie. De versoepelingen van 25 september luiden een nieuwe fase in waarin leren over hybride werken centraal staat. Waarin we thuis werken als het kan en op kantoor als het nodig is. Werkgevers en werknemers gaan met elkaar in overleg over een passende verdeling tussen werk en thuis. Niet alleen vanuit de werkzaamheden, maar ook vanuit de persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Want door hybride te gaan werken, krijgen werknemers de keuze om de werkgebonden mobiliteit te spreiden over de dag en de week of helemaal te mijden door thuis te werken. Spreiden en mijden, zodat we niet met z'n allen tegelijk de trein pakken of in de file gaan staan. Laten we die ervaring vasthouden.

IenW stimuleert spreiden en mijden

Het ministerie van IenW werkt samen met meerdere departementen aan (fiscale) randvoorwaarden. Ook stimuleren we de Voucherregeling Thuiswerkplan. Een plan waarmee een aantal regionale werkgeversnetwerken aan lokale werkgevers de mogelijkheid biedt, gratis door een externe deskundige een thuiswerkplan te laten maken. In mei hebben de voormalige demissionaire bewindspersonen met werkgevers gesproken over hun aanpak tijdens de coronacrisis. Zodat lessen worden benut en we na corona bijdragen aan een duurzame mobiliteit. Door als werkgever het voortouw te nemen in aanpassen van reisgedrag van werknemers, houden we Nederland bereikbaar. De voordelen zijn duidelijk: minder CO₂-uitstoot, efficiënter gebruik van onze infrastructuur, minder reistijd en als je reist met het OV meer ruimte (in trein, tram of bus) en rust om te kunnen werken.

Hoe maken organisaties de omslag naar hybride werken?

Dit e-zine is een bundeling praktijkverhalen van organisaties die hard hebben gewerkt aan een nieuwe, hybride werkvorm. Wat moet je daar als organisatie allemaal voor doen? Inholland-bestuursvoorzitter Bart Combee vertelt wat zijn onderwijsinstelling allemaal deed om het onderwijs beter over de dag en week te verspreiden, zodat studenten niet massaal op dezelfde momenten met het openbaar vervoer reizen. Zorgorganisatie Omring en PostNL vertellen over de inrichting van hun kantoor en andere veranderingen waarmee ze hybride werken tot norm maken. Arcadis gebruikt een app om werknemers te stimuleren zoveel mogelijk de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer te pakken. En ook de ANWB - nota bene de organisatie voor verkeer en toerisme – omarmt het idee om gedeeltelijk thuis te werken.

In korte animatiefilms delen we ‘tips van en voor werkgevers’ over hybride werken. En voor advies op maat, kan je als werkgever altijd terecht bij je regionale werkgeversnetwerk. Omdat we één ding met z’n allen moeten nastreven: we willen niet meer terug naar de verkeerssituatie van vóór de coronacrisis.

Lees snel verder in editie #7 van het e-zine Werken aan Duurzame Mobiliteit.