Nu het ‘decennium van de vergrijzing’ is aangebroken in het werkgebied van zorgorganisatie Omring, is het zaak dat iedereen binnen Omring nog ‘wendbaarder’ wordt. “We moeten nog vindingrijker worden, flexibeler zijn en outside the box denken”, vertelt Frido Kraanen (raad van bestuur). De coronatijd draagt daar haast automatisch aan bij. Zowel met het oog op werkwijze als op mobiliteit.

Omring is er voor zorgbehoevenden in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Met bijna vijfduizend werknemers in totaal, 31 woonzorglocaties en 65 thuiszorgteams is de zorgorganisatie in de buurt op het moment dat iemand zorg of ondersteuning nodig heeft.

Kantoorbaan vaker thuis

"Veel werk is dus locatiegebonden: bij de mensen thuis, of op een woonzorglocatie. Maar we hebben ook ongeveer 500 mensen met een kantoorbaan", vertelt Kraanen. "Bij die mensen zagen we de afgelopen anderhalf jaar een flexibiliteit, waarop we ook de komende jaren moeten voortbouwen."

Zoals in meer organisaties, besefte men ook bij Omring tijdens corona hoeveel taken je eigenlijk net zo goed buiten kantoor kunt doen. In Omrings pand in Hoorn, genaamd het Baken, zit alle staf, zoals Personeel & Organisatie (P&O), ICT en Financiën. Kraanen: "We stonden al op het punt dat pand te verbouwen, maar corona heeft de invulling van die verbouwing gewijzigd. In praktijk blijkt kantoorpersoneel gewoon twee, drie dagen in de week thuis te kunnen werken. Daarom hebben we het aantal arboplekken teruggeschroefd van 0,6 naar 0,4 per medewerker. We houden de gehele begane grond vrij van werkplekken en dopen die om tot zorgboulevard. Hier ontvangen we cliënten voor onze eigen extramurale zorg (zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven). Zo krijgt het traditionele kantoor veel meer een zorgfunctie."


Flexibeler omgaan met je werkplek past geheel in de 'wendbaarheid' die Omring nastreeft. Kraanen: "Dat klinkt allemaal heel mooi en lekker ambtelijk, maar het idee is dat we bij Omring vindingrijker worden dan we al zijn en nog meer outside the box leren denken. Dat is extra belangrijk, nu het ‘decennium van de vergrijzing’ aantreedt. In 10 jaar tijd gaat het aantal 75+-ers (zeker in de relatief oude regio waar wij zitten), met 70 procent stijgen. Tegelijkertijd daalt de arbeidsmarkt met 10 procent. Dat vergt aanpassingsvermogen van iedereen in de zorg."

Icoon gesprek

'De vergrijzing en de veranderingen op de arbeidsmarkt, kunnen ertoe leiden dat je personeel voor meer dan één afgebakende taak nodig hebt.'

Wendbaarheid in de haarvaten van zorgmedewerkers

De aanpassingen waar Kraanen op doelt, kunnen van aard verschillen. "Het is goed als je soms iets anders van medewerkers kan vragen dan ze gewend zijn. Dat betekent niet dat iedereen vliegende keep wordt, want je moet mensen altijd primair inzetten op hun competenties. Maar de vergrijzing en de veranderingen op de arbeidsmarkt, kunnen er wel toe leiden dat je personeel voor meer dan één afgebakende taak nodig hebt. Omring is wel gewend om te vernieuwen en te leren, door middel van cursussen en bijscholing. En dat hebben we hard nodig de komende jaren."

Flexibeler zijn biedt voordelen voor zowel werkgever als werknemer, stelt Kraanen. "Je hebt tijdens corona gezien dat mensen ook écht voordelen ervaren van thuiswerken, bijvoorbeeld in de werk-privébalans. Je kunt je tijd anders indelen, waardoor je kunt sporten of boodschappen kunt doen, op momenten waarop je normaal van werk naar huis moest rijden. Deze ervaringen kunnen bijdragen aan een andere, flexibelere mindset bij zorgmedewerkers. En dan te bedenken dat, in algemene zin, wendbaarheid bij zorgmedewerkers al behoorlijk in de haarvaten zit." 

Omring won de Zo Werkt Het Award 2020

E-bikes en elektrische auto's

Ook op het vlak van duurzame mobiliteit wil Omring zich wendbaar opstellen. "Zorgorganisaties in algemene zin vinden het moeilijk om te verduurzamen", stelt Kraanen. " "Ik vind dat wij dat relatief goed doen." Zo verplaatsen thuiszorgmedewerkers zich tussen de verschillende dorpen geregeld op de e-bike. Het leasebeleid wordt helemaal electric only. "Als je dan ook nog eens hernieuwbare energie inkoopt, rij je eigenlijk volledig duurzaam en stoot je net zoveel uit als een fiets; niets dus."

Kraanen merkt dat veel medewerkers dit beleid omarmen en zelf ook duurzaamheid nastreven. "Maar we hebben 4700 collega’s, dus dat is een spectrum van allerlei politieke en ideologische denkbeelden. We doen geregeld onderzoeken onder ons personeel – van grote medewerkersonderzoeken tot korte enquêtes met drie vragen – en daaruit blijkt dat veel mensen mee willen in een duurzaam beleid."

Duurzaamheid als voorwaarde

En dus doet Omring er alles aan om de verplaatsingen van en naar werk én van en naar cliënten zo groen mogelijk te laten zijn. Juist met de vergrijzing en de versmallende arbeidsmarkt in het vooruitzicht, is een duurzaam beleid noodzakelijk. Kraanen: "Daar ben ik heel eerlijk in: het is niet alleen ideologie, maar we plukken er zelf ook mogelijk de vruchten van. Juist de jongere zorgmedewerkers die wij willen binnenhalen hebben duurzaamheid vaak als voorwaarde. We kunnen niet het risico nemen dat zij voor een concurrent kiezen, omdat wij niet duurzaam genoeg zijn."

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips voor een succesvolle omslag naar hybride werken

  • Praat op vaste momenten over de gevolgen van de nieuwe werksituatie met elkaar
  • Heb dan ook aandacht voor nieuw sociaal cement; onderschat nooit de kracht van de onderlinge (informele) verbindingen. Bied een keuzepakket van niet- werk gerelateerde activiteiten aan en stel er budget voor beschikbaar.
  • Bespreek welk soort overleggen online kunnen en welke live moeten. Maak vuistregels: pure informatieoverdracht kan online, brainstorm- of feedbackgesprekken beter live.
  • Faciliteren is investeren. Het rendement is zeker positief (en reis- en kantoorkosten dalen in ieder geval)
  • Lead by example. De nieuwe omstandigheden gelden voor iedereen, juist ook voor directie en bestuur