Het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit heeft als doel de verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit te versnellen. Marco Martens (Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) lichtte het ontwerpbesluit op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit toe. PricewaterhouseCoopers gaf een inkijkje in wat je als organisatie kunt doen.

'Wat hebben deze plaatjes met elkaar te maken?', vraagt Marco Martens in de grote zaal van de Rijtuigenloods in Amersfoort aan zijn toehoorders. Die zien een meneer op een fiets, een wetsartikel, een CO2-pictogram, een man in een pak, een trein, een smartphone en het logo van een omgevingsdienst. Het is een visualisatie van dat wat voluit het Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit heet. Daarover buigt de Tweede Kamer zich momenteel en het besluit zal in juli 2023 van kracht zijn. Het volgt op de afspraken die gemaakt zijn in het Klimaatakkoord. 44% van het personenvervoer is afkomstig van woon-werk- en zakelijk verkeer.

Rapportageverplichting

In 2030 moet woon-werkverkeer en zakelijk personenvervoer met 1 Mton gereduceerd zijn. Om dat te bereiken moeten volgens dit ontwerpbesluit grote werkgevers (met 100 werknemers of meer) jaarlijks rapporteren over de kilometers die hun medewerkers afleggen voor woon-werk- en zakelijk verkeer. Hiermee beoogt het kabinet om werkgevers kritischer te laten kijken naar de duurzaamheid van hun mobiliteit en te kiezen voor schone alternatieven.

Tot 2025 is sprake van een collectief emissieplafond, dus alle werkgevers samen mogen opgeteld niet meer dan een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Als in 2025 blijkt dat de werkgevers daar gezamenlijk niet onder zijn gebleven, of als er geen sprake is van een dalende lijn in CO2-emissie, dan treedt er een wettelijke norm voor zakelijke mobiliteit in werking. Dat betekent dat bedrijven een individuele norm krijgen opgelegd. 
 

Icoon gesprek

'44% van alle CO2-uitstoot personenmobiliteit is woon-werk-zakelijk, dus daar is op het gebied van duurzaamheid veel te winnen.'

'Lekker blijven uitstoten?'

Martens benadrukt dat werkgevers niet worden gevraagd om de CO2-uitstoot bij te houden of uit te rekenen. Wel moeten ze een opsplitsing maken tussen verschillende vervoerswijzen en brandstofsoorten (benzineauto, diesel, elektrisch, waterstof). Om werkgevers hierbij te helpen wordt een handreiking opgesteld, die onder meer helpt bij hoe je de gevraagde data kunt verzamelen.

Een prikkelende opmerking uit de zaal. ‘Hoe voorkom je dat bedrijven met invoering van een collectief emissieplafond tot 2025 lekker veel blijven uitstoten’? Dat ze denken ‘dat doet een ander wel.'' ‘Laten we bij de ingang van dit besluit uitgaan van goede wil’, reageert Martens. 'Daarom komen we op een dag als vandaag ook samen. We willen vooruit op het gebied van duurzame mobiliteit. Veel werkgevers tonen dat ook al. Inspireer elkaar en deel goede ideeën.'

een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Hoe doet PwC dat?

Marije Nieuwenhuis van PwC geeft een korte presentatie over hoe haar organisatie de CO2-uitstoot als gevolg van personenvervoer probeert te verlagen. Marije: 'Als dienstverlener met en bij de klant zijn de werknemers van PwC veel onderweg. 85% van onze emissies komt uit reizen: het wagenpark, privéauto’s en vluchten.' Ze deelt twee inzichten: ‘Mensen veranderen niet als organisaties niet veranderen. Organisaties zullen niet veranderen als mensen niet veranderen’ En bovendien: 'Gebrek aan inzicht voorkomt dat we veranderen.’ ‘Van inzicht naar actie. Data helpen om gerichter te kunnen sturen op de mobiliteit van je medewerkers.'

De pijlers onder het duurzame mobiliteitsbeleid van PwC zijn: collectieve bewustwording, individuele bewustwording en integratie met de werkwijze. Dat brengt je uiteindelijk: betrokken medewerkers (CO2-voetafdruk als integraal onderdeel van beslissingen), financieel rendement (lagere transportkosten en minder investeren in CO2-compensaties) en 100% transparantie over CO2-mobiliteitsimpact. 
 

Drie tips rondom de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit:

  • Je data over woon-werk- en zakelijke kilometers haal je uit jaaropgaven voor kilometers mobiliteitsdiensten/kilometers leaseauto’s en declaraties
  • Mensen veranderen niet, als organisaties niet veranderen. Geef als organisatie het goede voorbeeld
  • De rapportageverplichting vraagt wat van u als werkgevers, maar brengt u ook wat. Hierdoor weet u in de toekomst precies waar u staat, op het gebied van CO2-uitstoot en mobiliteit