Wat als 100.000 mensen extra op de fiets naar hun werk reizen? Als de voordelen van de fiets worden benut bij woningbouw? Wat als we mensen die dit nu niet kunnen, toch aan het fietsen krijgen? Nederland is en blijft immers fietsland nummer één in de wereld. Ons beleid, onze visie en onze producten gaan tegenwoordig ook de grens over. De enorme hoeveelheid kansen die de fiets biedt, stonden centraal in de sessie Fietsen voor en door iedereen.

In de plenaire zaal stonden de fietsambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) centraal. Mariska van der Steen (van Fietsen/Actieve mobiliteit) interviewde op het podium Arlette van Gilst (programmamanager Actieve Mobiliteit, IenW).

Het ministerie van IenW heeft grote fietsambities: 100.000 mensen extra op de fiets naar werk. Bij het inrichten van nieuwbouwwijken de voordelen van de fiets benutten. Je ziet steeds meer autoluwe wijken ontstaan. Zoveel mogelijk kinderen en volwassenen die nu niet in staat zijn om te fietsen, willen we toch zover krijgen om op de fiets te stappen. Logisch, want je maakt een enorme verduurzamingsslag. Om meer mensen met de fiets naar werk te laten gaan, gebruikt IenW de campagne Kies de Fiets. Ook zet het vijftien fietsambassadeurs in die binnen hun organisatie én de gehele sector proberen meer mensen met de fiets naar hun werk te laten gaan.

Dutch Cycling Embassy

‘Waar denken jullie dat dit is?’ Het publiek in de plenaire zaal van de Rijtuigenloods ziet een plaatje van een Nederlands ogend fietspad. ‘Litouwen’, verklapt Shelley Bontje van de Dutch Cycling Embassy (DCE) na een korte stilte. De DCE zorgt ervoor dat de Nederlandse fietskennis (in de vorm van concepten, ideeën en concrete producten) de grens over gaat met als doel dat ook in het buitenland zoveel mogelijk mensen de fiets pakken. ‘Dutch Cycling Embassy is zowel maatschappelijk, als diplomatiek als economisch van toegevoegde waarde. Het vergroot de leefbaarheid van steden én de vitaliteit van mensen. Economisch is DCE van waarde vanwege projectwerk en bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die de internationale markt opgaan. Diplomatiek is DCE actief tijdens bijvoorbeeld handelsmissies, waar ook Koningin Máxima bij aanwezig was. De impact van dit soort handelsmissies is enorm.’

'Bouw je zo’n stalen fietshangar op de plek waar normaal één auto had gestaan, dan krijg je er vier tot zes fietsen voor terug'

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert handelsmissies rondom fietsen. Recentelijk waren ze in de Verenigde Staten en binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk. ‘Het fietsen is ontzettend in beweging’, zegt Anton Wuis (Internationaal adviseur Duurzaamheid, RVO). RVO stimuleert bedrijven om te verduurzamen (met behulp van fiscale voordelen zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil. Met MIT-subsidie worden regio’s en topsectoren gestimuleerd te innoveren en Europese programma’s en fondsen als Interreg en Horizon moet leiden tot meer samenwerking binnen Europa op het gebied van fietsen.

Fietshangar

De sessie werd afgesloten met een voorbeeld hoe een Nederlands fietsproduct de grens over kan gaan. Fietshangar bestaat al 25 jaar en richt zich op het efficiënt en veilig parkeren van je fiets. Stel, je hebt een e-bike en je woont in een portiekwoning. Waar laat je die mooie elektrische fiets dan? De afsluitbare fietskluizen van Fietshangar staan inmiddels door heel Europa. ‘Wij proeven maatschappij breed de wens naar meer fietsen en minder auto’s. Bouw je zo’n stalen fietshangar op de plek waar normaal één auto had gestaan, dan krijg je er vier tot zes fietsen voor terug. Indirect neemt dit drempels weg voor mensen in allerlei woonsituaties om in plaats van de auto de elektrische fiets te pakken.’

Icoon gesprek
een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Vijf tips om meer mensen aan het fietsen te krijgen

  • Bekijk de campagne van Kies de fiets en word fietsambassadeur binnen je bedrijf én de gehele sector of laat je door een fietsambassadeur uit je sector inspireren
  • Kijk binnen je gemeente naar efficiënte opberginitiatieven voor fietsen, zoals Fietshangar
  • Weet dat de Dutch Cycling Embassy sectorbrede internationale samenwerking organiseert
  • Zoek contact met RVO om te kijken wat er allemaal mogelijk is aan samenwerking binnen de fietsensector
  • Neem het fietsen mee in de ontsluiting van nieuwe woningbouw, zoals bijvoorbeeld autoluwe wijken