Hoe scoor je als werkgever op bereikbaarheid, vitaliteit en CO2-uitstoot? En hoe zorg je tegelijkertijd voor minder files en groener reisgedrag onder werknemers? Op deze vragen krijgen werkgevers met de Mobiliteitsindex een antwoord. Het is niet alleen een advies op maat, maar biedt concrete handvatten wat er beter kan. Ook is deze score een startpunt voor een gesprek over duurzame mobiliteit.

De Mobiliteitsindex bestaat onder andere uit een vragenlijst voor werkgevers, na het invullen krijgen zij een score en een adviesrapport. ‘Dit invullen kost maximaal een kwartiertje’, vertelt Jos Hollestelle van &Morgen/Brabant Mobiliteitsnetwerk. Zo krijgen werkgevers vragen over thuiswerkbeleid, fietsstimulering en OV-vergoedingen. De vragenlijst moet net zo simpel te beantwoorden zijn als de Hitkrant-testjes van vroeger.’

De score die werkgevers krijgen na het invullen van de vragenlijst, komt in de vorm van een spingrafiek. Dit gaat over vier onderwerpen: vitaliteit, CO2-footprint, bereikbaarheid en modern werkgeverschap. 

In deze grafiek zie je meteen hoe je mobiliteitsbeleid scoort ten opzichte van andere werkgevers en branchegenoten. ‘Het is belangrijk dat zoveel mogelijk werkgevers dit invullen, zo kunnen we steeds beter in kaart brengen hoe mobiliteitsbeleid eruitziet en waar belangrijke knelpunten liggen.’

'Het is belangrijk dat zoveel mogelijk werkgevers de Mobiliteitsindex invullen. Zo krijgen we een completer beeld en kunnen we in kaart brengen waar het beter kan'

Adviestraject op maat

De Mobiliteitsindex wordt niet alleen in Noord-Brabant gebruikt. Ook verschillende mobiliteitssamenwerkingen vanuit andere overheden maken dankbaar gebruik van de index. Zoals Breikers in Noord-Holland, Zuid-Holland Bereikbaar en Goedopweg van de Provincie Utrecht. Iedereen die de scan invult ontvangt een adviesrapport op basis van hun antwoorden. ‘Hierin staat uitgelegd hoe ze bijvoorbeeld OV kunnen vergoeden. Of welke regelingen er zijn om hun werknemers op de fiets te laten komen.’

‘In Brabant bieden we naast de Mobiliteitsindex bedrijven met meer dan 100 werknemers ook een advies op maat traject. Hierin krijg je een ambitiegesprek, dus wat wil je bereiken? Zet je in op vitale werknemers of is je primaire doel om CO2-uitstoot te verminderen? Na dit gesprek zijn er een aantal mogelijkheden, zo kunnen we een enquête onder werknemers afnemen over het mobiliteitsbeleid of kunnen we postcode-onderzoek doen om globaal in kaart te brengen hoe ver en hoe mensen reizen. Al deze middelen kunnen je helpen om je mobiliteitsbeleid aan te passen en mensen uit de auto te krijgen.’

Icoon gesprek
een icoon met thuiswerkelementen, een huis en laptop.

Aanscherpen van ambities

Volgens Hollestelle zorgt een grote database met mobiliteitsscores niet alleen voor een completer beeld, maar helpen de vergelijkingen op brancheniveau individuele werkgevers ook met het aanscherpen van hun ambities. ‘Stel dat Fontys ziet dat zij binnen onderwijsinstellingen veel slechter scoren dan de rest, dan kan dat een reden zijn om hun beleid rond mobiliteit te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen brancheorganisaties dit gebruiken om hierover het gesprek te openen met andere bedrijven in de sector. Misschien kom je er als branche wel achter dat je weinig doet aan het vergoeden van OV-kosten, daarin zou je dan samen kunnen optrekken.’

Maar, zo benadrukt Hostelle, zo’n score zegt natuurlijk niet alles. Daarom zijn de adviesgesprekken die vanuit de Mobiliteitsindex worden aangeboden zo belangrijk. ‘Je kunt erg goed scoren op fietsstimulering, door allerlei regelingen aan te bieden voor je werknemers. Maar als je slecht scoort op Gedrag en Communicatie, kan het zomaar zijn dat niemand in het bedrijf gebruik maakt van regelingen om fietsend naar het werk te komen. Daarom is het goed dat we hierover het gesprek aangaan en blijven voeren.’

Duurzame keuzes als gevolg van hybride werken

Menzis neemt het doorontwikkelen van het hybride werken serieus. Dit omdat de organisatie de overtuiging heeft dat het een blijvertje is. Dat heeft ook effect op de duurzame initiatieven van de zorgverzekeraar. 'De leegstand neemt toe. Dus daarin moet je verder vooruitkijken en op den duur keuzes gaan maken. Als je dat doet, neem je natuurlijk duurzame keuzes als energieverbruik mee.'

Ook op het gebied van mobiliteit werkt Menzis aan haar duurzaamheidsambities. Zeker nu veel mensen in ieder geval de helft van de week niet naar werk reizen. Het aantal elektrische auto’s in ons wagenpark neemt toe. Daarnaast heeft Menzis het aantal leaseauto’s gereduceerd op basis van een kilometernorm en vergoedt het duurzaam vervoer zoals OV en fiets. 'Op die manier willen we bereiken dat áls de Menzis-medewerker naar kantoor komt, die dat op een zo duurzaam mogelijke manier doet. Op dit moment actualiseren we ons mobiliteitsbeleid.'
 

Vijf tips rondom de mobiliteitsindex

  • Gebruik de Mobiliteitsindex om te onderzoeken hoe je als werkgever scoort op bereikbaarheid, vitaliteit, CO2-uitstoot en modern werkgeverschap
  • Maak gebruik van de adviesgesprekken die vanuit de Mobiliteitsindex worden aangeboden
  • Scoor je als organisatie veel minder dan branchegenoten? Ga hierover het gesprek met elkaar aan en ontdek waar het beter kan
  • Maak als organisatie gebruik van het adviestraject dat het regionale mobiliteitsnetwerk je aanbiedt (alleen in Noord-Brabant)
  • Blijf het gesprek met werknemers voeren over je mobiliteitsbeleid. Zo kunnen zij het volgen én zijn ze op de hoogte van bijvoorbeeld fietsregelingen