Dit artikel hoort bij: Specials 01

Literatuur

Foto Ton Toemen (boven); Rob Poelenjee (onder)

Berg, E. van den en A. Tiessen-Raaphorst (2010). Doe-het-zelf in de sport: informele groepen in de sportloopbaan. In: A. Tiessen-Raaphorst, D. Verbeek, J. De Haan en K. Breedveld (red.), Sport: een leven lang. Rapportage sport 2010. Den Haag/Den Bosch: SCP/ W.J.H. Mulier Instituut (p. 189-203).

Berg, E. van den, et al. (2011). Informele groepen Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Bergen, A.P.L. van, et al. (2018). The association between social exclusion or inclusion and health in EU and OECD countries: a systematic review. In: European Journal of Public Health, jg. 29, nr. 3, p. 575-582.

Beugelsdijk, S., et al. (2019). Denkend aan Nederland. Een bundeling van analyses, thematische verkenningen en essays. Sociaal en Cultureel Rapport 2019. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Broek, A. van den (2019). Try this at home. Individuele en sociale aspecten van amateurkunstbeoefening. In: Cultuur+Educatie; Kunstbeoefening in de vrije tijd, jg 18, nr. 1, p. 6-19.

Dool, R. van den (2020). Sport en bewegen in tijden van covid-19. Deelname & kijkgedrag volwassenen maart-april 2020. Utrecht: Mulier Instituut.

Ecorys (2017). De sociaal economische waarde van sport en bewegen. Rotterdam: Ecorys.

Elmose-Østerlund, K., et al. (2019). Social integration in sports clubs: individual and organisational factors in a European context. In: European Journal for Sport and Society, jg. 16, p. 1-23.

Feijten, P., et al. (2018). Maatschappelijke participatie en ervaren kwaliteit van leven. In: A. Roeters (red.), Alle ballen in de lucht (p. 141-161). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hoekman, R. en K. van der Maat (2017). Monitor Lokaal Sportbeleid 2016: faciliteren, activeren en inspireren. Utrecht: Mulier Instituut.

Hoekman, R. en P. van Eldert (2019). Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018. Inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar. Utrecht: Mulier Instituut.

Hover, P., et al. (2012). Trendrapport Fitnessbranche 2012. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports media.

Kullberg, J., et al. (2019). Zorg, wonen, pensioen en verenigingen, en de Nederlandse identiteit. Thematische verkenning. In: S. Beugelsdijk, J. de Hart, P. van Houwelingen and M. Versantvoort (red.), Denkend aan Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meulen, R. van der (2007). Brug over woelig water: lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kenniskringen en veralgemeend vertrouwen. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

NLSportraad (2019). Brancherapport sport. Den Haag: NL Sportraad.

Pulles, I. en W. Wendel-Vos (2018). Zelf actief of niet: sport-, beweeg- en zitgedrag naar levensfase. In: H. van der Poel, R. Hoeijmakers, I. Pulles en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Rapportage sport 2018 (p. 114-137). Den Haag/Utrecht: SCP/Mulier Instituut.

Rebel en Mulier Instituut (2019). De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen. Rotterdam: Rebel Group.

RIVM (2019). Wekelijkse sportdeelname. Bekeken op 17 januari 2020 via www.sportenbewegenincijfers.nl/documenten/wekelijkse-sportdeelname-uitgesplitst-naar-achtergrondkenmerken-2001-2018.

RIVM (2020). Clublidmaatschap. Bekeken op 17 januari 2020 via www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/clublidmaatschap.

RIVM (2020). Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden. Via www.rivm.nl/onderzoek/gedrag/onderzoek-gedragsmaatregelen-en-welbevinden.

Tiessen-Raaphorst, A. en I. Pulles (2018). De maatschappelijke waarde van sport en bewegen voor gezondheid, educatie en sociale cohesie. In: H. van der Poel, R. Hoeijmakers, I. Pulles en A. Tiessen-Raaphorst (red.), Rapportage sport 2018 (p. 195-207). Den Haag/Utrecht: SCP/Mulier Instituut.

Tiessen-Raaphorst, A., et al. (2014). Uitstappers en doorzetters: de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Tiessen-Raaphorst, A., et al. (2019). Kansen op sportieve groei? Een verklarend model van sportdeelname. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vogels, R. (2014). Sportdeelname van niet-westerse migranten. In: A. Tiessen-Raaphorst (red.), Uitstappers en doorzetters; De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport (p. 67-88). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

VWS (2018). Nationaal Preventieakkoord. Naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

VWS et al. (2018). Nationaal Sportakkoord. Sport verenigt Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

kitesurfer