Tekst Stan Brouwer & Evelien Tromp
Foto De Haagse Hogeschool

Op 18 mei gaven Wouter van de Staaij en Ines Kaljee van het ministerie van Buitenlandse Zaken een lezing aan tweedejaarsstudenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. De lezing vond plaats in het kader van het huidige blok ‘Veiligheid in Internationaal Perspectief’, waarbinnen diverse internationale veiligheidsvraagstukken worden behandeld. Studenten Stan Brouwer en Evelien Tromp doen verslag!

Leestijd: 2 minuten

‘Wouter en Ines zijn werkzaam op de directie Veiligheidsbeleid, waar Wouter zich bezighoudt met civiele missies en Ines met internationaal cyberbeleid. Eerst vertelde Wouter over de lopende militaire missies waar Nederland aan deelneemt, onder andere in Litouwen, Mali, Irak en Afghanistan. Daarna werd dieper ingegaan op de missie in Litouwen. Deze casus was heel interessant, omdat wij zelf niet bekend waren met de Enhanced Forward Presence missie. Ook werd toegelicht wat de relevantie is van deze missie, namelijk de preventieve bescherming van de EU grens met Rusland.

Vervolgens ging Wouter in op het belang van de aanwezigheid van Nederlandse troepen in landen als Mali, Afghanistan en Irak. Wat volgde was een discussie over het nut hiervan. ‘Het is beter om het gevaar daar te stoppen, dan het onze kant op te laten komen’, vertelde Wouter. Het was voor ons heel interessant om de visie van Wouter te horen, omdat hij als ‘insider’ toch met een andere blik naar veiligheidsvraagstukken kijkt.

Ines houdt zich bezig met internationaal cyberbeleid in de breedste zin van het woord. Het verschil tussen landen wereldwijd in hun gedrag en gewoonten in verhouding tot Nederland was opmerkelijk. Landen worden soms geclassificeerd als ‘like-minded’, ‘not like-minded’ en ‘swing states’, maar dit kan per onderwerp en over tijd veranderen. Een land kan bijvoorbeeld like-minded zijn op het gebied van cybersecurity, maar minder op het beschermen van mensenrechten online.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is voortdurend bezig in gesprek te blijven met al deze landen en internationaal normen te ontwikkelen waar landen zich aan moeten houden. Op die manier probeert Nederland het internet open, vrij en veilig te houden. De lezing werd afgesloten met een discussie over de politisering van de beveiliging van het wereldwijde web en vooral de groeiende problematiek hierin. De combinatie van beiden was heel leerzaam.

Voor ons als studenten Integrale Veiligheidskunde was dit erg interessant omdat we in dit blok Veiligheid in Internationaal Perspectief behandelen. We krijgen hierover veel theorie, maar het is juist interessant om nu vanuit de praktijk te horen hoe dingen eraan toe gaan. Het verhaal van Wouter liet zien hoe Nederland diplomatiek gezien opereert bij buitenlandse missies, terwijl Ines ons iets leerde over het internationale cyberdomein, waar we tot nu toe nog niet heel veel over gehad hebben. Al met al was het voor ons dus een erg nuttige en leerzame bijeenkomst.’

Stan Brouwer en Evelien Tromp, tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde Haagse Hogeschool