Tekst Wiesje Elfferich en Marieke Huizenga
Foto Wiesje Elfferich

De Nederlandse inzet in vredesmissies maakt bij voorkeur deel uit van een geïntegreerde aanpak. Ook in Mali is dit het geval. De Nederlandse inzet in Mali bestaat uit drie sporen: ontwikkelingssamenwerking, diplomatie en militaire inzet. Om de coördinatie tussen deze drie sporen te vergroten, zet Nederland civiele adviseurs in bij de VN-missie MINUSMA in Mali.  Zij vormen een integraal onderdeel van de Nederlandse bijdrage aan de missie. Nederland heeft op dit moment twee civiele adviseurs in de missie: een politiek adviseur voor de Force Commander van MINUSMA en een civiel adviseur bij de Nederlandse Long Range Reconnaissance Patrol Task Group (LRRPTG) in Gao. Tot de zomer 2018 is Wiesje als civiel adviseur verbonden aan de LRRPTG in Gao en Kidal.

De Nederlandse militairen in MINUSMA zijn gestationeerd in Gao en Kidal.

De Lurp

De LRRPTG, in de volksmond ook wel ‘lurp’ genoemd, opereert in de afgelegen gebieden in Noord-Mali. Hier wordt de lokale bevolking zo goed mogelijk geholpen. Om erachter te komen waar de bevolking behoefte aan heeft, gaat de 'lurp' op pad om contact te maken met de lokale bevolking en informatie te verzamelen over de veiligheidsontwikkelingen in het patrouillegebied. Zo zijn de militairen van de ‘lurp’ de ogen en oren van de missie. Daarbij vergroot de LRRPTG de zichtbaarheid van MINUSMA in de afgelegen gebieden van Noord-Mali en wordt door de aanwezigheid van de Nederlandse VN-soldaten het veiligheidsgevoel van de lokale bevolking vergroot.

VN-voertuigen in Mali

Bruggen bouwen als civiel adviseur

Als civiel adviseur is Wiesje de vooruitgeschoven post van Buitenlandse Zaken in Mali. Wiesje is een bruggenbouwer tussen (civiel) MINUSMA en de militairen van de ‘lurp’. Drie taken vormen de kern van haar werk:

  • Ten eerste gaat ze mee op patrouille met de LRRPTG en komt zo op de meest afgelegen plekken in Mali. Zo krijgt ze een goed beeld van wat er gaande is in Noord-Mali. Tijdens deze patrouilles ondersteunt ze het opstellen van politieke analyses.
  • Daarnaast vergroot Wiesje als civiel adviseur zowel de coördinatie tussen de Nederlandse inzet in Mali (militair, diplomatiek, ontwikkelingssamenwerking) als de coördinatie en samenwerking tussen de drie verschillende takken van MINUSMA (militair, civiel, politie).
  • De derde taak is het vergroten van de toegang tot de bevolking voor de LRRPTG. Door in afgelegen gebieden presentaties te geven over het vredesproces en projecten te financieren vergroot Wiesje de zichtbaarheid van MINUSMA en daarmee de Nederlandse ‘lurp’. Zo heeft de LRRPTG al vele reparaties van waterpompen op z’n naam staan. Ook in Gao-stad helpen LRRPTG-projecten om de soms oplopende etnische spanningen te verminderen, omdat deze activiteiten  binnen een paar weken kunnen worden uitgevoerd.

Wil je zien hoe Wiesje in Mali rondrijdt? Kijk dan hier aflevering 2 terug van 'Achter de linies: Missie Mali'.

Wiesje buiten de poort van Kamp Castor met de quad

Mee op patrouille

Vergroten van toegang tot de bevolking betekent: mee op meerdaagse patrouilles met de LRRPTG en slapen in de buitenlucht in de “Rest Overnight” van het peloton. Als civiel adviseur hoeft Wiesje geen wacht te draaien en heeft het voorrecht om de hele nacht te slapen. Overdag geeft ze presentaties in de dorpen en gaat in gesprek met de bevolking en lokale autoriteiten om knelpunten en trends zo goed mogelijk boven water krijgen.

Na terugkeer op Camp Castor – de verblijfplaats van de Nederlandse militairen – ligt het stafwerk te wachten. Dit is bijvoorbeeld deelnemen aan het future board. Hierin worden toekomstige operaties bepaalt en geven analisten (samen met de civiel adviseur) betekenis aan hetgeen de LRRPTG ziet en hoort op patrouille. De verzamelde informatie tijdens patrouilles is dus heel belangrijk voor het bepalen van vervolgstappen voor de missie.

Kortom, door het werk van de civiel adviseur kan de ‘lurp’ zijn werk uitstekend uitvoeren: informatie verzamelen die MINUSMA helpt de stabiliteit in Mali te vergroten en bestendigen.

Wil je meer weten over de 'lurp' en de militaire inzet in Mali? Lees dan hier een artikel uit de Defensiekrant.

Wiesje in gesprek met de lokale bevolking in Noord-Mali