Tekst Ted Hunink

Op 13 december 2018 nam Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Harry van den Brink, namens Nederland het roulerend voorzitterschap van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) over van Portugal.

Leestijd: 3 minuten

EUROGENDFOR is een multinationale verdragsorganisatie die in 2004 door Nederland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje is opgericht om op geïntegreerde wijze inzet van gendarmerie-type politiecapaciteit en expertise in crisis en conflictgebieden mogelijk te maken. Het dient als platform voor kennisuitwisseling en is ook in staat om operationele inzet te faciliteren en aan te sturen via haar hoofdkwartier in Vicenza, Italië.

Momenteel zijn 7 landen met gendarmerie-achtige korpsen volwaardig lid van EUROGENDFOR. Daarnaast zijn Litouwen en Turkije als respectievelijk partnerland en waarnemend lid verbonden aan de organisatie. Via EUROGENDFOR werd in 2018 meer dan 100 man uitgezonden naar missies en operaties in 6 verschillende landen. Bij de overname van het voorzitterschap waren de commandanten van de bij EUROGENDFOR aangesloten gendarmeriekorpsen en hoge vertegenwoordigers vanuit de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken van de aan EUROGENDFOR-verbonden landen aanwezig.

Future, Focus en Flexibility

Het Nederlandse EUROGENDFOR voorzitterschap kent als kernbegrippen ‘Future, Focus en Flexibility’. Tijdens het voorzitterschap zullen de inzetconcepten van EUROGENDFOR worden herzien in het licht van nieuwe ontwikkelingen in de wereld. De focus zal liggen op flexibele, snel inzetbare gespecialiseerde teams. Ook zal de rol van EUROGENDFOR bij het faciliteren van kleinschalige trainingsprogramma’s worden vergroot, waarbij Nederland een multidisciplinaire, modulaire aanpak voor ogen heeft. Via het partnerschap dat EUROGENDFOR biedt, kunnen de verschillende gendarmerie korpsen hun expertise bundelen en gezamenlijk optreden om transnationale dreigingen en uitdagingen het hoofd te bieden.

Naast het voorzitterschap van EUROGENDFOR, is Nederland sinds oktober voorzitter van de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Status (FIEP). Verder is Nederland vanaf 2019 voor drie jaar consortiumleider van het European Union Police and Civilian Services Training Programme (EUPCST). Er zal gedurende de voorzitterschappen komend jaar bekeken worden of er kansen zijn om op bepaalde terreinen tot samenwerking tussen de drie samenwerkingsverbanden te komen.