Tekst Puck Gorissen
Foto Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten zoals Irak en Mali, maar ook capaciteitsopbouw van de veiligheidssector in landen zoals Oekraïne en Niger. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts uit te zenden naar het buitenland, vaak in het kader van vredesmissies. Deze civiele experts werken daar in internationaal verband op het gebied van veiligheid, rechtsorde of conflictbeheersing (zoals Jacqueline in Georgië). Tot 24 februari is het mogelijk om te solliciteren om ook civiel expert te worden.

Leestijd: 2 minuten

Internationale Organisaties

Uitgezonden civiele experts nemen deel aan EU-, NAVO-, of VN-vredesmissies, maar kunnen ook werken bij een van de regionale kantoren van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Deze internationale organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan experts met kennis over onder andere conflictpreventie en -beheersing, rechtsstaatopbouw, contraterrorisme, cyber en migratie. Zo kun je bijvoorbeeld worden ingezet als jurist in Kosovo of als genderexpert in Congo.

Sollicitatieprocedure

Op basis van expertise, ervaring en motivatie wordt een eerste selectie gemaakt. Deze kandidaten doorlopen een sollicitatieprocedure waar een groepsdynamisch assessment onderdeel van uitmaakt. Bij een positieve uitkomst word je opgenomen in de Civiele Missie Pool en kan je gaan solliciteren voor beschikbare functies.

Ook civiel expert worden? Bekijk dan nu de website voor meer informatie en meld je aan!