Tekst Elizabeth Bosman en Reint Vogelaar
Foto Elizabeth Bosman

In februari bracht minister Blok een bezoek aan de Ontwapeningsconferentie in Genève. In dit artikel lees je meer over dit bezoek, het werk van de ontwapeningsdelegatie en het belang van dat werk voor Nederland.

Leestijd: 2 minuten

Wat is de Ontwapeningsconferentie?

De Ontwapeningsconferentie (CD) is het enige permanente multilaterale onderhandelingsforum voor ontwapening van de internationale gemeenschap. Tot de successen behoren o.a. het Chemisch Wapenverdrag en het verbod op nucleaire testexplosies (CTBT). In de CD en andere fora waar ontwapening aan de orde komt wordt Nederland door de ontwapeningsdelegatie vertegenwoordigd. Hoewel de CD met name is gericht op nucleaire en andere massavernietigingswapens en outer space, houdt de ontwapeningsdelegatie zich wereldwijd ook bezig met andere onderwerpen op het gebied van conventionele wapens, zoals mijnen, en nieuwe technologieën. Het laatste omvat diverse onderwerpen, zoals autonome wapensystemen, cyber, drones, hypersonische raketten, en outer space.

Minister Blok spreekt in de ontwapeningsconferentie

Het belang van de Ontwapeningsconferentie voor Nederland

Het is voor Nederland belangrijk om actief aan deze discussies en onderhandelingen deel te nemen om zo te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in de wereld, en dus ook de veiligheid van Nederland. Inzet is om het huidige systeem van internationale afspraken te waarborgen en versterken door creatief mee te denken aan de verdere ontwikkeling van normatieve kaders. Daarnaast stimuleert Nederland de naleving en praktische implementatie van verschillende bestaande afspraken. Niet alleen in Genève, maar ook samen met collega’s in Den Haag, New York en Wenen. Door goed samen te werken draagt Nederland zijn steentje bij aan ontwapening, non-proliferatie en wapenbeheersing.

It was the best of times. It was the worst of times

In deze laatste week van februari vond het high level segment van de CD plaats waarbij minister Blok en andere ministers de CD toespraken. Met deze beroemde woorden van Charles Dickens:It was the best of times. It was the worst of timesbeschreef minister Blok in zijn toespraak de huidige stand van zaken in de wereld. Een erkenning dat de geopolitieke ontwikkelingen vrijwel altijd een directe impact hebben op de complexe ontwapeningsdiscussies en -onderhandelingen.

Met het oog op de 75e verjaardag van de Verenigde Naties en de 50e verjaardag de inwerkingtreding van het Verdrag op de Non-Proliferatie van Nucleaire Wapens (NPV), herinnerde minister Blok eraan dat: ‘Nucleaire ontwapening geen sprint [is], maar een marathon die 75 jaar geleden is begonnen, en helaas nog lang niet voorbij is’. De NPV-toetsingsconferentie, die eind april in New York plaats zal vinden, vormt een uitgelezen kans om vooruit te kijken naar de volgende 50 jaar van het verdrag en ervoor te zorgen dat we gezamenlijk in de juiste richting blijven hardlopen. Minister Blok zal aanwezig zijn bij de opening en riep collega’s op dat ook te doen om hun politieke steun voor het verdrag te onderstrepen.

Benieuwd naar de gehele toespraak? Via deze link is deze terug te lezen!