Tekst Thierry van der Horst en Emma Cats

Data-innovatie en verwante technologische ontwikkelingen bieden grote kansen om vrede en veiligheid te bevorderen. Nederland wil deze potentie graag optimaal benutten, daarom vond op 20 en 21 februari de Data for Peace and Security (D4PS) conferentie plaats in Den Haag, georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer dan 100 deelnemers van uiteenlopende organisaties kwamen bijeen om informatie uit te wisselen en ervaringen te delen over het gebruik van data voor vrede en veiligheid.

Leestijd: 1 minuut

Tijdens een interactief programma spraken de deelnemers - afkomstig van NGO’s, academia, internationale organisaties en private bedrijven - over hun ervaringen met investeren in data-gedreven innovatie en technologie om vrede en veiligheid te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van praktische en innovatieve databronnen, op maat gemaakte data-analysemethoden en het toepassen van opkomende technologieën zoals blockchain. Dit soort initiatieven kunnen worden gebruikt om beleidsmakers van passende informatie voorzien, te analyseren waar risico’s voor vrede en veiligheid het hoogst zijn en om de effectiviteit van hulp te vergroten.

Een mooi voorbeeld van hoe nieuwe technologie kan bijdragen aan vrede en veiligheid is Hala Systems, ook vertegenwoordigd op de conferentie. Mede met steun van Nederland onderhouden zij in Syrië het Sentry systeem, een alternatief luchtalarm om burgers tijdig te waarschuwen voor bombardementen. Naast zulke specifieke toepassingen zijn er ook voorbeelden van innovatieve initiatieven die breder inzetbaar zijn. Het Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) is zo’n initiatief; ACLED verzamelt data over conflicten wereldwijd in een openbare database die door verschillende partijen wordt gebruikt, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken!

Naast de kansen die data en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zoals kunstmatige intelligentie bieden, was er tijdens de conferentie ook veel aandacht voor de mogelijke nadelen hiervan. Tijdens een plenaire sessie werd bijvoorbeeld dieper ingegaan op de risico’s en gevaren en werd benadrukt dat de organisaties die data-gedreven willen werken een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de risico’s te beperken en de betrouwbaarheid en accuraatheid van hun bronnen en modellen blijvend te controleren.

Wil je meer weten over wat het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit terrein allemaal doet? Neem dan contact op met thierry-vander.horst@minbuza.nl