Tekst Kees Cath

Wie denkt aan het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), denkt snel aan het toezicht op de nucleaire afspraken met Iran of de veiligheid van en in kerncentrales. Maar het IAEA doet veel meer dan dat.

"Leestijd: 2 minuten"

Het agentschap speelt namelijk een belangrijke rol in de verspreiding en ontwikkeling van vreedzame nucleaire technologieën. De toepassing van deze nucleaire technologieën zijn talrijk. Zo kan nucleaire technologie ontwikkeld door het IAEA worden ingezet om beschadigde schilderijen te restaureren of om voedselvoorziening te verbeteren, bijvoorbeeld door gewassen te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen droogte, ziekte of ongedierte. Deze technologieën worden ontwikkeld in een laboratorium in Seibersdorf in Oostenrijk. Een laboratorium waar Nederland in 2019 nog een bijdrage van 400.000 euro aan leverde.

Het gebruik van de Covid-19 test kits Dean Calma / IAEA
DG IAEA Rafael Grossi Photo Credit: Dean Calma / IAEA

Nucleaire technologie en de strijd tegen het Coronavirus

Sinds de uitvinding van het röntgenapparaat meer dan 100 jaar geleden wordt nucleaire technologie ook voor medische toepassingen gebruikt. Dit is anno 2020 in de strijd tegen COVID-19 niet anders. Hierin speelt het IAEA een internationale rol van belang. Nucleaire technologie, van origine ontwikkeld om ziektes in vee te detecteren, is getransformeerd in technologie waarmee COVID-19 binnen enkele uren in mensen kan worden opgespoord. De zogenaamde COVID-19 testkits zijn door het IAEA, in samenwerking met de Wereld Gezondheidsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, uitgerold over de wereld. Bestemming: meer dan honderd landen die hier bij het IAEA om hebben gevraagd. Onder de huidige omstandigheden van gesloten vluchtruimen en beperkte toegang is dit een complexe en grote logistieke operatie. Een operatie die het IAEA tot nu toe met verve heeft uitgevoerd.

Levering van test kits aan Marokko door het IAEA Photo Credit: Ministry of Health, Morocco

Nederland voorvechter van multilateralisme

Ook Nederland levert een financiële bijdrage aan de COVID-19 test kits. Dit ter hoogte van een bedrag van 500.000 euro. Het Nederlandse geld voor de COVID-19 test kits is gebruikt voor landen die zelf – in tegenstelling tot Nederland – slechts beperkte test-capaciteit hebben. Aangezien de vraag naar de kits bij het IAEA groot is, blijft het IAEA bezig met de verdere ontwikkeling en uitrol van deze technologie. Niet alleen de vragende landen zijn hierbij gebaat, maar de bijdrage die we hieraan leveren is ook in het Nederlands belang. In de eerste plaats omdat de coronacrisis een mondiale crisis is. Enkel door het virus wereldwijd te detecteren en bestrijden kunnen wij corona definitief onder controle krijgen. Verder zet Nederland zich als voorvechter van multilateralisme in voor multilaterale oplossingen. Door het IAEA te ondersteunen, versterken we het agentschap. Samen staan we sterker in de strijd tegen het coronavirus.

Bezoek Ambassadeur Aldrik Gierveld – vorig jaar voor corona – aan het laboratorium in Seibersdorf Photo Credit: Nederlandse ambassade