Om vergaande energietransitie in de vervoerssector te bereiken, zullen we niet alleen ons gedrag moeten aanpassen, maar moeten we ook vaker gebruik maken van duurzame vervoers- en of transportmiddelen. En hoe ziet het vervoer er in 2050 dan uit?  

We zullen in de toekomst voor het grootste deel overschakelen op elektrisch aangestuurd vervoer. Het aantal automobilisten met een elektrische auto neemt fors toe. Ook zullen er meer auto's op waterstof rondrijden. Voor het  zwaardere langeafstandsvervoer over weg en water, en vervoer door de lucht, blijven elektrische vervoersmiddelen minder geschikt. Daarvoor zullen we overstappen op biobrandstoffen, zoals bio-ethanol en biogas. Dit biedt ook in de toekomst kansen voor bedrijven die investeren in verduurzaming van de vervoerssector.

Bovendien zullen technische verbeteringen en innovaties voertuigen efficiënter maken, zoals het verminderen van (lucht)weerstand en het gebruik van lichtgewicht materialen en efficiëntere motoren. Dit geldt zowel voor vervoer over de weg als voor vervoer over water en door de lucht. Ook zal smart mobility (meer IT toepassingen, zelfsturende voertuigen) zich verder ontwikkelen.

Trends CO²-uitstoot

Het energieverbruik en de CO2-emissies van de Nederlandse vervoerssector zullen tot 2030 licht dalen, is de verwachting. Het vrachtvervoer zal tussen nu en 2030 een lichte stijging laten zien van het energieverbruik en een stabilisatie van de CO2-uitstoot. Voor personenvervoer ligt dat anders. Daarbij wordt verwacht dat het energieverbruik en de CO2-emissies tot 2030 zullen dalen, ondanks een toename van het verkeer. Dit komt door Europese afspraken over CO2-normering en belastingvoordelen op voertuigen met een lagere CO2-uitstoot, waardoor meer mensen een energiezuinige auto zullen aanschaffen.

Bron: Energierapport

Verschuiving vervoersbewegingen

Er zullen verschuivingen plaatsvinden in de manier waarop Nederlanders gebruik maken van vervoer. Meer mensen zullen op flexibele tijden werken en zullen dat werk vaker voor een deel vanuit huis doen. De opkomst van het 3D-printen zal leiden tot minder vervoersbewegingen. Evenals de verwachting dat het aantal deelauto's in het verkeer zal toenemen. Andere ontwikkelingen zorgen juist voor een toename van vervoer. Bijvoorbeeld de trend om aankopen via internet te laten thuisbezorgen. Het valt daarom moeilijk te voorspellen wat het verkeersvolume op de lange termijn zal worden, maar meer diversiteit lijkt een gegeven.