Dit artikel hoort bij: EZK in Beeld - Energie

5 x verrassend

Plantjes geven elektriciteit aan biobased huis

Minister Kamp opende op 14 april tijdens de Innovation Expo in Amsterdam het eerste biobased huis. Met dit voorbeeldhuis hoopt de minister de biobased sector een steuntje in de rug te geven.

Niet alleen de bouwmaterialen van het biobased huis zijn bijna allemaal duurzaam, ook de elektriciteit in het huis komt van schone energiebronnen. Zo wekt het Wageningse bedrijf Plant-e ter plekke elektriciteit op uit levende planten en ligt het dak vol met zonnepanelen. Een batterij slaat opgewekte elektriciteit op, die niet direct wordt gebruikt. Het huis is volledig zelfvoorzienend wat betreft energie. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is niet nodig.

Meer informatie: biobased huis en RVO.

Foto: Herman Zonderland

http://www.rovid.nl/rvo/rvo/2016/rvo-rvo-20160412-idzihl6dd-tekst.txt

Het eerste zero-energy hotel ter wereld

Op Amsterdam-IJburg bouwt Dutch Green Company het eerste zero-energy hotel ter wereld. Het combineert zonne-energie met de kracht van wind in een ‘powerdak’.

Het hotel zal zichzelf grotendeels kunnen voorzien in energie door slim gebruik te maken van de natuurlijke elementen zon, wind, water en aarde; het Earth, Wind en Fire-concept. Dit is nog niet eerder op die manier toegepast.

Powerdak
Bij het zero-energy hotel worden verschillende technieken gebruikt. Zo is het 'powerdak' ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk om te gaan met wind en zonne-energie. Het dak werkt als een natuurlijke warmtewisselaar. De schoorsteen vangt zonnewarmte op, waarmee het gebouw en het tapwater wordt opgewarmd.

TU Delft deed jarenlang onderzoek en werkte sinds 2008 aan concepten die nu worden toegepast in dit zero energy hotel. EZ kende een subsidie toe van €500.000 voor de ontwikkeling van het eerste EWF zero-energy hotel. De opening van het hotel is in 2017.

Foto: Dutch Green Company

Stopcontact op zee

TenneT bouwt de komende jaren vijf stopcontacten voor de Nederlandse kust, die in totaal voor een capaciteit van 3.500 MW aan elektriciteit kunnen zorgen.

Eerder was het bedrijf al betrokken bij de bouw van een stopcontact op zee bij de Duitse kust, waar het energie levert voor de Duitse markt. Het platform heeft een capaciteit van 916 MW en kan op zee opgewekte wisselstroom van windturbines omzetten in gelijkstroom om het te kunnen transporteren naar het vasteland.
Bij transport van wisselstroom zouden de verliezen zo hoog zijn dat het windstroom onrendabel zou maken. Het platform is 30 meter hoog en heeft een oppervlakte van anderhalf voetbalveld. Samen met een ander platform hebben deze platforms het vermogen om 4300 MW aan windenergie om te zetten in gelijkstroom.

Beeld: Tennet

Ameland heeft grootste zonnepark van Nederland

Het grootste zonnepark van Nederland staat op Ameland. Het heeft ruim 23.000 zonnepanelen en is 10 hectare groot. Dat is vergelijkbaar met twaalf voetbalvelden. Hiermee worden de bewoners op het eiland voorzien van stroom.

 

In totaal zou met het nieuwe zonnepark 20 procent van het totale jaarlijkse stroomverbruik zelf opgewekt kunnen worden. De realisatie van het park is mede mogelijk gemaakt door subsidie via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In 2020 hoopt het Waddeneiland energie-onafhankelijk en CO2-neutraal te zijn.
Het zonnepark blijft niet lang het grootste zonnepark van Nederland. In Delfzijl is een zonnepark in aanbouw met 123.000 zonnepanelen. Het terrein is 30 hectare groot, te vergelijken met 60 voetbalvelden.

Foto: Zonnepark Ameland

Getijdenturbines bij Oosterscheldedam

In één van de openingen tussen de pijlers van de Oosterscheldedam kan sinds eind vorig jaar met vijf aan elkaar geschakelde turbines stroom worden opgewekt.

Een waterturbine is te vergelijken met een windmolen. De techniek is grotendeels hetzelfde, maar de wieken zijn kleiner en draaien mee met de stroomrichting. De getijdencentrale bij de Oosterscheldedam produceert per jaar genoeg stroom voor ruim duizend huishoudens. Dat is nu 1,2 MW, maar er zijn plannen om dat naar 10 MW uit te breiden. De energie wordt als groene stroom verkocht aan een internationaal bedrijf.

Overheidssteun en de zekerheid van een vaste afnemer waren noodzakelijk om de centrale van de grond te krijgen. Tocardo maakte voor de bouw van de turbines onder meer gebruik van de SDE+-regeling. 'Zonder vooraf de garantie te hebben dat de stroom wordt afgenomen, is het niet mogelijk om deze getijdencentrale te laten draaien', zegt directeur Hans van Breugel van Tocardo. Vorig jaar plaatste het bedrijf Tocardo ook drie aan elkaar gekoppelde turbines in de Afsluitdijk.

Het bedrijf werkt sinds eind jaren negentig aan de ontwikkeling van stroomopwekking uit eb en vloed. In tegenstelling tot wind en zon, is het getij een voorspelbare en constante factor, waardoor stroomproductie verzekerd is.