Tekst Arthur Simonse
Foto Olivier Middendorp

“We zijn er allang niet meer alleen voor het opleuken, voor het leuke kleurtje, voor de strik er bovenop. We ontwikkelen vernieuwende ideeën, producten, diensten en strategieën. Gelukkig begint het besef door te dringen dat de creatieve industrie een volwassen, krachtige en zeer innovatieve sector is.”

Jann de Waal, eigenaar van Info.nl.

De cijfers beamen wat Jann de Waal, eigenaar van Info.nl - een bureau voor de ontwikkeling van digitale producten en platformen - en sinds 1 juli 2017 boegbeeld van de topsector Creatieve Industrie, zegt. Tien procent van alle bedrijven in Nederland kan gerekend worden tot de creatieve industrie, goed voor een jaarlijkse omzet van ruim 23 miljard euro, een toegevoegde waarde van 11,5 miljard euro en bijna 300.000 banen. De creatieve industrie is daarmee één van de snelst groeiende en meest invloedrijke sectoren van Nederland.

Paul Vetter, strategisch beleidscoördinator Kennis en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Buiten gebaande paden

“Maar meer nog dan in die mooie cijfers, zit de echte kracht van de creatieve industrie in het vermogen om te innoveren en waarde te creëren”, aldus Paul Vetter, strategisch beleidscoördinator Kennis en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “De creatieve industrie is in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op een andere, nieuwe manier te bekijken. En om - vaak buiten de gebaande paden om – met oplossingen te komen.”

“Die uitdagingen komen in hoop tempo op ons af, als ze er al niet liggen”, aldus Jann de Waal. “Denk aan de energietransitie, de gezondheidszorg, de langzaam dichtslibbende stedelijke omgeving, de circulaire economie. Die uitdagingen zijn veel groter dan we - pakweg 10 jaar geleden - dachten. Zaak is dan ook snel en heel gericht actie te ondernemen. En daar zijn we als creatieve industrie goed in: snel effectieve oplossingen bedenken. Daarin moeten we samenwerken met de overheid en de andere Topsectoren, omdat de huidige uitdagingen complex zijn en vragen om een aanpak waar diverse expertises worden ingezet. Bovendien zijn we als creatieve industrie prima in staat om in te schatten wat de burger, de consument beweegt. En dat maakt dat onze oplossingen vaak sneller worden geaccepteerd.”

Traditioneel

“Daar moet ik Jann inderdaad gelijk in geven”, zegt Paul Vetter. “Dit vraagt zowel van de overheid als de Topsector Creatieve Industrie een geheel nieuwe manier van samenwerken. Hoe kunnen we de potentie van 150.000 MKB-bedrijven nog beter benutten bij het oplossen van al die urgente uitdagingen.” “Deze potentie moeten we inderdaad nog beter gebruiken. Want de creatieve industrie is efficiënt georganiseerd”, aldus Jann de Waal. “We zijn bovendien een veelomvattende, brede sector. We hebben ontwerpers in huis, muziek, film, communicatiespecialisten, design, mode, gaming.  Als je die verbeeldingskracht loslaat op vraagstukken als mobiliteit in de stad, langer thuiswonen, het opzetten van duurzame woonwijken, reken maar dat er dan mooie ideeën naar boven komen. En niet alleen mooie ideeën, maar ook bruikbare en uitvoerbare ideeën, zeker als de overheid, of overheden vanaf het begin af aan mee aan tafel zitten, zodat ook zaken als regelgeving en certificering meteen meegenomen kunnen worden.”

Jann de Waal (links) en Paul Vetter (rechts)

Hardlopen

“Het is hardlopen om deze jongens bij te houden”, aldus Paul Vetter. “Bij ons gaat het over het algemeen wat langzamer. We zullen moeten leren sneller te schakelen. En dat moet en gaat ook gebeuren, want de uitdagingen zijn - zoals gezegd - groot en komen in snel tempo op ons af. Daar zullen we onze manier van werken op aan moeten passen. We moeten gaan denken in nieuwe samenwerkingsvormen, de publiek private financiering daarvan en aan meer innovatief opdrachtgeverschap, zodat projecten sneller van de grond kunnen komen.”

Jann de Waal: “Ik ben wel optimistisch. Die hele gedachte achter Topsector en een topteam dat de overheid strategisch advies geeft, is natuurlijk prima. Vanuit die structuur is het ook prima samenwerken met EZK, en ook met OCW. De urgentie is voor iedereen duidelijk. We staan dan ook klaar om samen aan de toekomst te werken!”