EZK in Beeld, Toekomstbouwers Jaargang 5

Publicatiedatum
donderdag 25 april 2019
Hoofdredactie
Lixel Huijts
Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie m.m.v. Arthur Simonse, Emily Klop, Hélène Oostdijk, Mylene Sopacua en Johan Ploeg. E-zine is gemaakt i.s.m. Demcon, NUHS, RVO, H-vision, Innovatie Attaché Netwerk (RVO), Info.nl en Direct Current
Eindredactie
Arthur Simonse
Vormgeving
Emily Klop
Fotografie: Olivier Middendorp, Mylene Sopacua, Mediatheek Rijksoverheid
E-mail
directiecommunicatie@minez.nl
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/het-verhaal-van-ezk
Redactieadres
directiecommunicatie@minez.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal