Tekst Arthur Simonse
Foto Olivier Middendorp

“Het helpt enorm als EZK achter je staat. Je bent ineens geen roepende meer in de woestijn. Het opent deuren en iedereen met wie je aan tafel zit, is ineens positief op hun hoede. De discussies worden constructief en je wordt serieus genomen. En daar heb je veel meer aan, dan aan zakken met geld.”

Voor Harry Stokman, eigenaar van Direct Current BV - leverancier van systemen voor slimme netten op gelijkspanning voor industrie, kantoren, straatverlichting en nog meer – is het duidelijk: “Ik was een Don Quichotte. Ik kwam er niet doorheen. Als ik mijn verhaal over nut en noodzaak van gelijkstroom hield, dan was ‘t: Harry, je hebt helemaal gelijk …. maar over 100 jaar! De markt zag dat wat ik wilde als een onmogelijkheid. Pas toen ik - via het EZ koplopersloket - op het spoor kwam van de Green Deals, toen gingen de oren luisteren. En zaten we ineens met de netbeheerder om tafel en zorgde het Nederlandse Normalisatie Instituut voor een standaard!”

Gefascineerd

Al op jonge leeftijd raakte Harry Stokman gefascineerd door de wereld van gelijkspanning. “Eind 19de eeuw is echter gekozen om niet gelijkspanning, maar wisselstroom als de standaard in te voeren, omdat je het goed kon gebruiken in grootschalige netwerken. En dat ging een hele tijd goed. Maar door een toenemende vraag naar elektriciteit, wordt het energienet steeds zwaarder belast. En dat gaat een keer fout. Immers, thuis kun je ook niet oneindig nieuwe apparaten op je netwerk blijven aansluiten. Op een gegeven moment slaan de stoppen door. Gelijkstroom zou dan als een tweede net extra capaciteit kunnen bieden naast het bestaande net. Op dat tweede net kun je dan zonnepanelen en warmtepompen aansluiten, en laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, 5G-zenders, afvalcontainers, en lantaarnpalen. Het is dus en/en, want het bestaande net blijft gewoon doen waar het goed in is: een betrouwbare en efficiënte elektriciteitsvoorziening verzorgen.”

Omslag

“Dit verhaal kan ik inhoudelijk helemaal beargumenteren; tot aan hoogleraren aan toe, hebben ze me ook gelijk gegeven. Maar ja, zeggen ze dan, het is zo’n gedoe en de markt zag het als een onmogelijkheid: alsof ik voorstelde om ineens allemaal maar links te gaan rijden. Tien jaar geleden kwam de omslag, toen gingen de eerste wijken experimenteren met zon- en windenergie en viel er hier en daar het woord ‘gelijkspanning’ omdat dat nu eenmaal zeer geschikt is voor lokaal gebruik. Heel langzaam werden partijen wat geïnteresseerder en met een aantal van hen hebben we ons aangemeld voor een Green Deal.”

“Het verbinden met de juiste mensen, het gebruik mogen maken van contacten, de duwtjes in de goede richting. Daar heeft EZK me geweldig mee geholpen. Die Green Deals zijn echt een uitvinding: schep de randvoorwaarden om samen iets te organiseren en met elkaar in gesprek te komen. En ik waardeer ook het lef van EZK: want eerlijk is eerlijk, bij het ministerie had men niet de kennis, wist men ook niet precies waarover ik het had, maar ze voelden wel goed aan dat ik iets op het spoor was. En zo kwam ik - via hen - in contact met de grote jongens: met de netbeheerders, het Normalisatie Instituut, met die mensen die er in mijn wereld toe doen.”

Harry Stokman, eigenaar van Direct Current BV

Begeleiding

“Aan dat makelen en schaken, aan die matchmaking, daar heb je veel meer aan dan aan zakken met geld, dan aan allerlei programma’s die worden opgezet. En wat EZK ook goed heeft opgepakt, is de begeleiding daarna. Vaak zie je heel veel goede ideeën struikelen, omdat de bedenkers het niet kunnen waarmaken. Omdat ze niet hebben nagedacht over hoe ze hun plan levensvatbaar kunnen maken. EZK heeft me ook daarin begeleid. En kijk waar ik nu sta: we hebben het zo druk dat we ons alleen inschrijven voor zogenaamde icoon-projecten, we hebben plannen om uit te breiden naar Finland en Duitsland en we zijn actief in Afrika en India.”

‘Harry Gelijkspanning’, zo sta ik bekend in mijn omgeving. Al toen ik 14 jaar was, zag ik de potentie van gelijkstroom. Maar ik was dyslectisch. Dat was toen nog geen erkende afwijking. Je was dan gewoon dom. Maar ik heb me erin vastgebeten en ben na het doorlopen van de LTS, MTS en HTS voor mezelf begonnen. En nu zit ik wereldwijd in commissies met mijn boodschap over gelijkspanning. EZK heeft voor mij belangrijke deuren geopend en alles in een versnelling gebracht omdat mijn verhaal, mijn missie daardoor verder werd gedragen. Of het ministerie klaar is voor de toekomst, dat kan ik vanuit deze positie moeilijk beoordelen, maar EZK was in ieder geval wel klaar voor mijn toekomst.”