Dit artikel hoort bij: EZK in Beeld Toekomstbouwers

Internationale innovaties in de zorg

Tekst Arthur Simonse

Professor Ngiam Kee Yuan, National University Health System in Singapore.

Professor Ngiam Kee Yuan werkt bij het National University Health System in Singapore. Hij constateert dat het aantal chronische aandoeningen - net als in alle ontwikkelde landen - in de toekomst sterk zal stijgen. “Met name diabetes type 2 belooft in de toekomst een zware wissel te trekken: ongeveer 1 miljoen Singaporezen zullen in 2030 deze ziekte onder de leden hebben. Ook zullen door de gevolgen van hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte meer hartaanvallen en beroertes voorkomen. De uitgaven aan onze nationale gezondheidszorg zullen dan ook sterk stijgen”.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft Singapore ‘the Grand health challenge’ in het leven geroepen. De beste mensen uit verschillende beroepsgroepen – ingenieurs, IT-mensen,  artsen – worden bij elkaar gebracht en uitgedaagd om te komen met creatieve oplossingen. Professor Ngiam Kee Yuan: “Juist die onderlinge samenwerking geeft de enorme meerwaarde. Door ze te laten samenwerken verwachten we oplossingen die de beroepsgroepen afzonderlijk niet zouden hebben kunnen bedenken.”

Over Singapore

Singapore is een kleine, zeer dichtbevolkte stadsstaat (5.8 miljoen inwoners) en uitgegroeid tot een van de meest innovatieve economieën ter wereld. Singapore heeft te maken met een snel vergrijzende bevolking en een gebrek aan natuurlijke hulpbronnen. De overheid investeert fors in technologie en innovatie als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven waarderen Singapore’s laboratorium faciliteiten en mogelijkheden om prototypes en technische oplossingen in de werkelijke omgeving te testen. Er is veel aandacht voor digitalisering in deze Aziatische smart nation en Singapore pakt graag de koploperspositie. Singapore is voor Nederland een belangrijke partner in de Aziatische regio. Er zijn meer dan 1600 Nederlandse bedrijven gevestigd.

Een van de bedrijven die probeert bij te dragen aan de oplossing van de geschetste problemen is het Nederlandse bedrijf Demcon, een high-end technologieontwikkelaar, producent en leverancier van producten, onder andere op het gebied van medische systemen. “Het systematisch aanpakken van problemen, systeemdenken en het in staat zijn om met nieuwe innovatieve oplossingen te komen, maakt dat Nederlandse innovatieve technologieontwikkelaars erg in trek zijn in Aziatische landen”, aldus Timo Roestenberg, Business Unit Manager bij Demcon. “Toch hebben we ook erg veel gehad aan de hulp van de Innovatie Attachés. Zij kennen de markt, en ze helpen bij het leggen van de eerste contacten en het opbouwen van een netwerk. Mede dankzij hun inspanningen zijn we erin geslaagd om een aantal van onze innovatieve oplossingen op de Aziatische markt te brengen.”

Wat doet het Innovatie Attaché Netwerk?

Het Innovatie Attaché Netwerk werkt aan het verbeteren van het innovatievermogen in Nederland. De Innovatie Attachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland. Het Innovatie Attaché Netwerk signaleert kansen en helpt de concurrentiekracht van Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden in het buitenland te versterken. De Innovatie Attachés werken vanuit ambassades en consulaten en zijn actief in 18 landen. Het Innovatie Attaché Netwerk valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bekijk hieronder voorbeelden van innovatieve oplossingen, op medisch gebied, die Demcon op de markt heeft gebracht. Klik onderaan de foto op de bullets om de andere voorbeelden te bekijken.

HandScan

“Een mooi voorbeeld is de handScan die de bloeddoorstroming in handen en polsen van een reumatoïde artritis patiënt meet. Een manchet knijpt de bloedstroom in de onderarm tijdelijk af, een camera meet het doorgelaten licht, waardoor de mate van ontsteking kan worden bepaald. Deze optische technologie is veilig, snel, goedkoop in gebruik en verhoogt de kwaliteit van leven voor de patiënt.”

CT-compatibel naaldplaatsingssysteem

“Het wegbranden van een tumor is vaak een tijdrovende en voor de patiënt belastende procedure.'' Demcon heeft een systeem ontwikkeld waarbij ze door middel van een kop met geleidingsmechanisme de naald correct en nauwkeurig kunnen positioneren, met een fout van minder dan 2 mm bij een diepte van 25 cm. ''De patiënt houdt er minimale weefselschade aan over en het medische team is veel sneller klaar met de procedure.”

Beademingsmodule

Demcon heeft een apparaat ontwikkeld waarmee – door alleen slangen te wisselen – elke patiënt, van te vroeg geborene tot volwassene, kan worden beademd. ''Deze centrifugaalblower heeft een hoogdynamische besturing, die ervoor zorgt dat de beademing direct, bij tot wel 200 ademhalingen per minuut, kan reageren op de patiënt. Bovendien draait de motor met een laag energieverbruik en minimale warmte- en geluidsproductie.”

Klik op de bullets hier boven om de andere voorbeelden te bekijken.