Tekst Chris Sol
Foto Mediatheek Rijksoverheid

Dit E-zine gaat over het mkb. Over onze hardwerkende ondernemers. En over de overheid die het mkb meer ruimte wil geven. Het gaat goed met de economie en ook met veel ondernemers. Gelukkig wel, maar we hebben uitdagingen genoeg! We hoeven maar te denken aan de zoektocht naar personeel, aan het vinden van passende financiering en de digitalisering die heel hard gaat.

In juni 2018 heb ik namens het kabinet het MKB-actieplan gelanceerd. Daarin staan veel maatregelen en acties, gericht op zeven thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit.

Resultaten

Wat hebben we bereikt na 1 jaar MKB-actieplan? Bekijk onderstaande video.

Deze video vertelt in het kort wat ik in de voortgangsrapportage MKB-actieplan 2019 uitgebreid doe: wat zijn de resultaten? En: wat gaan we het komende jaar doen?

Er zijn programma’s opgestart die naar meer smaken, zoals MKB!dee en de digitale MKB Werkplaatsen. Er zijn belangrijke besluiten genomen in het kabinet, zoals over loondoorbetaling bij ziekte en over de voortzetting van de subsidieregeling Praktijkleren. Ook dagen we startups uit: in een tender van de SEED Capital regeling stellen we 20 miljoen euro extra beschikbaar voor klimaat- en energie-innovaties door startups.

Eerlijke economie

Beleid voor ondernemers gaat wat mij betreft ook over ‘eerlijke economie’. Over een eerlijker speelveld, eerlijk zaken doen. Daarbij denk ik onder andere aan platforms en marktmacht, aan de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers, aan fatsoenlijk betaalgedrag en aan aanbestedingen die in gelijke mate toegankelijk zijn voor het (kleine) mkb.

In een eerlijke economie houden ondernemers rekening met (de effecten van hun bedrijfsvoering op) mens, milieu en maatschappij. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt.

EZK brengt in beeld

Dit E-zine dat u nu bekijkt, gaat over iedereen die de schouders zet onder de versterking van het Nederlandse mkb: ondernemers, branches, ministeries en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties. Want ruimte maken voor ondernemers, dat doen we samen. In dit E-zine geven we daar een paar voorbeelden van.

Mona Keijzer

Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat