Tekst Chris Sol
Foto Mediatheek Rijksoverheid

Voldoende werkkapitaal en passende financiering zijn belangrijk voor bedrijven. Om rekeningen te kunnen voldoen, om te kunnen groeien en om te kunnen vernieuwen. Banken zijn nog steeds de belangrijkste kredietverstrekker voor het mkb, maar de financieringsmarkt verandert, onder andere door de komst van alternatieve financiers. Uit onderzoek blijkt dat het veel bedrijven niet lukt om aan passende financiering te komen.

Belangrijke resultaten MKB-actieplan

  • De steun van de overheid aan Qredits, verstrekker van microkredieten, is verlengd tot 2045. Dat is  belangrijk voor veel kleine, startende ondernemers, omdat die bij de bank vaak niet terecht kunnen;
  • Er komen meer regionale financieringstafels door het hele land, waar ondernemers hun bedrijfsplannen kunnen bespreken met banken, alternatieve financiers en overheden met hun financieringsinstrumenten;
  • Bedrijven moeten niet hoeven wachten op hun geld. Overheden worden geprikkeld om de wettelijke norm van betalen binnen 30 dagen te halen. Mona Keijzer, Staatssecretaris van EZK, overweegt serieus de termijn van 30 dagen ook te gaan opleggen aan bedrijven.

“Trots dat ik een van de 600 coaches ben”

“Als ondernemer en voorman van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland (ONL) kom ik bij veel bedrijven over de vloer. Voor microkredietenverstrekker Qredits ben ik actief in de Raad van Toezicht en als coach voor ondernemers die met Qredits in zee gaan. Met de verlenging van de steun vanuit de overheid is gewaarborgd dat Qredits nieuw kapitaal  in de markt kan aantrekken. En tegemoet kan komen aan de toenemende vraag naar zakelijke leningen voor kleine ondernemers. Voor Qredits is coaching daarbij een essentieel onderdeel. Ik ben er trots op dat ik een van de maar liefst 6oo coaches ben die voor Qredits actief zijn. Je kunt als ervaren coach veel voor een kleine ondernemer betekenen, is mijn persoonlijke ervaring.”

Hans Biesheuvel, Cofounder ONL voor ondernemers en lid Raad van Toezicht en coach voor Qredits.

“Campers op maat”

“We zijn een camperbouwbedrijf die campers bouwt op maat en op wens van de klant. We zijn door Qredits enorm geholpen met advies bij de start van het bedrijf. Ze waren destijds eigenlijk de enige kredietverstrekker die wat zag in onze plannen. Dat heeft er voor gezorgd dat het bedrijf bestaat.  En dat we hiervan kunnen leven, vind ik echt fantastisch.”

Evelyn Veldboer-Wolters, directeur Custom Camp.
Ellie Karssemakers, directeur Wanderwatch.

“Na de death valley pitchen bij de financieringstafel”

“Aan onze marktintroductie ging heel wat vooraf. We waren een startup, met een hoog risicoprofiel en productie in China met benodigde voorfinanciering, maar de banken stonden niet te trappelen om de commercialisatiefase te financieren. Na twee startersleningen waren we in de beruchte death valley beland. Op advies van Midpoint Brabant gingen we pitchen bij de regionale financieringstafel. Daar is uiteindelijk een tradefinance oplossing uitgerold, via onze huisbank.”

Tips aan collega’s bij de overheid: Sneller betalen: zó doen wij dat.

“Sneller betalen doen we niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze leveranciers, voor de ondernemers waar we mee te maken hebben. Dat is niet alleen voor tijden van crises.”

Hans van der Noordt, gemeentesecretaris Horst aan de Maas.

“Laat de neiging varen om betalingen zo lang mogelijk uit te stellen uit oogpunt van kasstroombeheer.”

Richard van Wilpe, teammanager Financiële administratie provincie Gelderland.