”De drie O’s van onderwijs, overheid en ondernemers: je moet het samen doen”

Tekst Chris Sol
Foto Johan Ploeg

“Als ondernemers de ruimte krijgen, gaan ze bloeien en groeien.” Dit waren de afsluitende woorden van staatssecretaris Mona Keijzer tijdens een bijeenkomst op donderdag 11 juli 2019 met ondernemers, branches en overheden. Ze vertelde hoe het MKB-actieplan na 1 jaar er voor staat. Voorafgaand daaraan vertelden de ondernemers Averell van den Bos en Monique Ansink inspirerende verhalen over hun bedrijf.

Averell van den Bos van TheServiceConcept presenteerde samen met Henk Vooijs het project ‘Virtuele leermeesters’. “We doen met dit project mee aan MKB!dee, een initiatief van het ministerie van EZK. Nieuwe technologie kan helpen om wel tien ondernemers tegelijk op te leiden. Dat doen we met behulp van augmented reality. Met een speciale AR-bril op kun je zien wat je aan het doen bent maar er kunnen ook realistische beelden of informatieve elementen worden toegevoegd door een computer. We werken samen met een installateur. Medewerkers kunnen tijdens een klus met een AR-bril op, zien wat ze moeten doen als ze dingen niet weten. Dat is een betere methode dan bladeren in een handleiding.”

Een ander, inspirerend verhaal kwam van Monique Ansink van Excellent Products. Haar bedrijf maakt spanbanden en snelbinders. “Ik ben nu twintig jaar ondernemer. De overheid heeft mij ruim tien jaar terug het beslissende zetje gegeven om te groeien en de fabriek te vestigen in Vietnam. We leven nu in een tijd van digitalisering. Dat vraagt van de overheid een nieuwe soort impulsen voor het mkb. Daar gaat dit actieplan over. Het gaat om de drie O’s van onderwijs, overheid en ondernemers; je moet het samen doen.”

Na de presentatie van de staatssecretaris reageerde onder anderen Anique Groesbeek, eigenaar van kapsalon Groesbeek en vice-voorzitter van brancheorganisatie ANKO: “Ik was betrokken bij het ontstaan van het actieplan. Het MKB-actieplan is beleid van de overheid voor ons ondernemers. Met concrete acties op thema’s die ons aangaan. Dat vind ik er goed aan. met een aantal branches zijn we in goed gesprek met de ministeries van EZK en SZW over concrete verbetering van de regelgeving.”

Bekijk onderstaande slideshow om een impressie te krijgen van de bijeenkomst van 11 juli 2019

Klik onderaan de foto op de bullets om de andere foto's te bekijken.

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met ondernemers.

Henk Vooijs (links) en Averell van den Bos (rechts) van TheServiceconcept presenteerde samen het project 'Virituele leermeesters'.

Monique Ansink van Excellent Products.

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met Anique Groesbeek (eigenaar van kapsalon Groesbeek en vice-voorzitter van brancheorganisatie ANKO).