Tekst Arthur Simonse
Foto Olivier Middendorp

“Draadloze communicatie is een onmisbare grondstof voor de Nederlandse samenleving. Het is smeerolie voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. We hebben met onze digitale infrastructuur dan ook goud in handen.”

Heleen Uijt de Haag
Heleen Uijt de Haag - plaatsvervangend directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aan het woord is Heleen Uijt de Haag, plaatsvervangend directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Mensen willen altijd en overal bereikbaar zijn. Connectiviteit - het verbonden zijn met het internet - wordt haast een basisbehoefte om deel te nemen aan de samenleving. Datzelfde geldt voor bedrijven. Meer nog dan bij consumenten, hechten bedrijven aan een hoge kwaliteit: ze willen geen hapering in de verbinding en minimale vertraging in de doorgifte. Omdat ze aan de slag willen met nieuwe toepassingen, zoals e-health, datacommunicatie met drones, zelfrijdende auto’s of Virtual reality.”

Reputatie

“4G was vooral de technologie voor de smart phones en hun apps. 5G biedt veel meer: hogere snelheden, kortere reactietijden, meer capaciteit en je kunt er ontzettend veel apparaten met elkaar mee verbinden. Er is een enorme groei aan dataverkeer en een toenemende vraag naar bedrijfsspecifieke diensten. Wij faciliteren dat onder meer met het veilen van frequenties. In juni houden we daarom de multibandveiling. Nederland heeft overigens een uitstekende reputatie. Onze digitale infrastructuur is state of the art. Zo is ons 4G netwerk van een hele hoge standaard. En dat willen we met toekomstige mobiele netwerken als 5G minstens evenaren.”

Controle  drone
Controle van scheepvaart met behulp van een drone

Gemeenten

“In aanloop naar de veiling zijn we - samen met het ministerie van BZK en de VNG - het land ingetrokken. Want uiteindelijk moet de uitrol van 5G en glasvezel en het plaatsen van antennes in de regio gebeuren. Aan die gesprekstafels hebben meer dan tweehonderd gemeenten deelgenomen. Het Kennisplatform Elektromagnetische velden was erbij met toelichtingen over straling en gezondheid. En daarmee houdt het natuurlijk niet op. Agentschap Telecom - maar daar zal directeur Angeline van Dijk ongetwijfeld meer over vertellen in haar interview - heeft een belangrijke rol als het gaat om het meten van straling en de plaatsing van antennes.”

“We hebben ons uitvoerig laten adviseren. Door de markt, door internationale partijen en de ACM. Naar aanleiding van die input hebben we veilingregels opgesteld over de opzet van de veiling, de minimale snelheid en de dekkingsgraad van de netwerken. Naast de veilingregels stellen we overigens ook eisen aan operators als het gaat om de veiligheid van hun netwerken. Omdat we door de veiling de frequentiebanden 20 jaar uit handen geven stellen we ook eisen over hoeveel frequenties een marktpartij mag beschikken. Op die manier zorgen we voor voldoende concurrentie, en dus voor keuzemogelijkheid en betaalbaarheid voor consumenten en bedrijven.”

Hoog niveau

“Digitalisering is een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid, en kan dus bijdragen aan onze welvaart en welzijn. Het is dus van belang dat de Nederlandse digitale infrastructuur van hoog niveau is en blijft, omdat betrouwbare en snelle netwerken een randvoorwaarde zijn voor een veelheid aan belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen op allerlei gebieden: van zorg tot agro, van artificiële intelligentie tot photonics. EZK wil die ontwikkelingen graag (blijven) ondersteunen. Door het geven van experimenteervergunningen voor pilots, door initiatieven bij elkaar te brengen, en door netwerken op te richten om te inspireren en kennis te verspreiden.”