Radicale gedragsverandering? 
Dat is het thema van deze online editie van de Dag van het gedrag op dinsdagochtend 24 november. In de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van een radicale gedragsverandering die zich bijna van de ene op de andere dag heeft voltrokken. We werken anders, we reizen minder en communiceren veelal digitaal met elkaar. Ook op andere maatschappelijke thema’s is radicale gedragsverandering nodig, bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Wat kunnen we leren uit deze crisis en toepassen binnen andere thema’s? Wat vraagt dat van de maatschappij, overheid en burgers? En van gedragsdeskundigen? We bespreken het onder andere met gedragswetenschapper Reint Jan Renes en Secretaris-generaal van het ministerie van EZK Lidewijde Ongering.

De Dag van het gedrag wordt jaarlijks georganiseerd door het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). Dit is een samenwerkingsverband van alle ministeries op het gebied van gedragswetenschappen en is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Tijdens de Dag van het gedrag brengen we kennis, wetenschap en praktijkervaringen bij elkaar. We leren van opgedane ervaringen en bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan en nieuwe samenwerkingspartners te vinden.

26 deelsessies: lezingen, presentaties en interactieve workshops

Net zoals in voorgaande jaren zijn er ook tijdens deze online editie weer heel veel inspirerende workshops, presentaties en lezingen. Maar liefst 55 sprekers geven vorm aan 26 deelsessies. De onderwerpen variëren van vraagstukken rondom duurzaamheid en COVID-19 tot aan kunst voor gedragsverandering én de rol van sociale invloed in de keuzes van jongeren. Bij de online registratie maak je per ronde een keuze voor een sessie. Leidt dit bij jou tot keuzestress? Wees gerust! Na afloop is een groot deel van het aanbod online terug te kijken.

Keynote Reint Jan Renes

Gedragswetenschapper Reint Jan Renes is lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Met zijn Amsterdamse onderzoeksgroep doet hij praktijkgericht onderzoek naar de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Daarnaast was hij het afgelopen half jaar werkzaam bij de Corona Gedragsunit van het RIVM. Vanuit deze verschillende rollen gaat hij in op de COVID-19-crisis en om welke gedragsveranderingen die heeft gevraagd. Maar ook op vragen als: Hoe houden we het vol om ons aan de gedragsregels te houden? Welke gedragsveranderingen willen we vasthouden na deze crisis? En wat is daarvoor nodig?

Aanmelden en meer informatie

Alle informatie over de Dag van het gedrag is te vinden op de website: www.dagvanhetgedrag.nl. Daar kun je je ook aanmelden.

Heb je nog vragen? Mail ze dan naar info@dagvanhetgedrag.nl.