EZK in Beeld, Beleid en communicatie met kennis van gedrag Jaargang 8

Publicatiedatum
woensdag 18 november 2020
Hoofdredactie
Lixel Huijts
Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Communicatie m.m.v., Arthur Simonse, Johan Ploeg, Emily Klop, Charlotte Wennekers, Aletta Boele, Thomas Dirkmaat, Manou Mesters, Brigitte van Tienen. Dit E-zine is gemaakt i.s.m. Lidewijde Ongering, Rens Dautzenberg, Menno Ottens, Ika van de Pas, Milieu Centraal, Arjan van der Plas, Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn.
Eindredactie
Arthur Simonse
Vormgeving
Xerox Servicedesk
Fotografie: Olivier Middendorp, Remco Lassche, Mediatheek Rijksoverheid.
E-mail
directiecommunicatie@minezk.nl
Redactieadres
directiecommunicatie@minezk.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal