Interview met Dirk Schennink, Directoraat-Generaal Mobiliteit

In het Nederlandse Klimaatakkoord is opgenomen dat de Rijksoverheid met de regionale overheden uiterlijk in 2020 afspraken maakt om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken in de GWW-sector.  "Als IenW dit alléén gaat doen, vertelt Dirk Schennink, "Dan hebben we het maar over een kwart van de infrasector. De totale impact van alle overheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw is vier keer zo groot, namelijk totaal ruim 3 Mton CO₂-eq uitstoot per jaar. Het is voor mij zo klaar als een klontje dat we moeten samenwerken."

Bestuurders aan zet

De wil tot samenwerking is er ook. Dirk Schennink (Directoraat-Generaal Mobiliteit van het ministerie van IenW) en de collega’s van de koepelorganisaties VNG, IPO en de Unie van Waterschappen zijn hard aan het werk om te komen tot een uitvoeringsagenda om als overheden gezamenlijk te werken aan klimaatneutrale en circulaire infra. Deze uitvoeringsagenda zal bijvoorbeeld afspraken bevatten over het in beeld brengen van de eigen opgave (0-meting CO₂-impact en materiaalgebruik eigen infraprojecten) en over het afstemmen van inkoopstrategieën. Er is nog veel werk te verzetten. Het is de bedoeling dat de bewindspersonen van IenW en de bestuurders van de koepelorganisaties de uitvoeringsagenda vaststellen in het derde kwartaal van 2021. De koepels kunnen dan hun aangesloten leden helpen en ondersteunen, want die moeten het echte werk gaan doen.

Dirk Schenning staand op een bouwplaats
Dirk Schennink. Foto: Kick Smeets voor ministerie van IenW

Dirk: "Door gezamenlijk op te trekken geven we duidelijkheid aan de markt (overal hetzelfde eisenpakket) en versnellen we de innovatiekracht van de sector. En die is hard nodig om onze ambities te halen."

Praktijkvoorbeelden

Ondertussen gebeuren er bij de medeoverheden al hele mooie projecten. Dirk: ‘In de provincie Noord-Brabant, de nummer 1 in de top 25 van duurzame publieke opdrachtgevers, kun je kijken naar de 3D-geprinte brug bij Gemert. De waterschappen timmeren ook flink aan de weg richting klimaatneutraal en circulair werken, bijvoorbeeld in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Zo wordt bij dit project de dijkversterking emissieloos uitgevoerd. En de gemeente Rotterdam doet bijvoorbeeld mee in de landelijke proeftuin geopolymeren, waarbij voor de bestrating is gewerkt met cementloos beton.

"Door gezamenlijk op te trekken geven we duidelijkheid aan de markt en versnellen we de innovatiekracht van de sector."

Koplopers gezocht

Voor de werkgebieden van Rijkswaterstaat en ProRail met de meeste klimaatimpact (transitiepaden) zijn routekaarten in ontwikkeling. Zaak is nu dat de koplopers in de markt én bij de medeoverheden zich inzetten om de opgedane kennis en ervaring te delen met partijen die pas later stappen kunnen zetten. Zo kunnen we sneller leren en kosten besparen in de uitvoering. Op dit moment loopt een onderzoek wie van de medeoverheden nu al koploper is en wie er al intensief betrokken is bij bijvoorbeeld de Green Deal Duurzaam GWW, MVI en het Schone Lucht Akkoord.
Medeoverheden die denken koploper te zijn in een werkveld, zijn bij deze van harte uitgenodigd om zich te melden bij hun koepelorganisatie of direct bij Dirk Schennink via dirk.schennink@minienw.nl.

IenW komt graag met je in contact!