Dit artikel hoort bij: Schone Lucht Magazine 01

Schone Lucht Akkoord ondertekend

Ondertekening Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord (zie pdf) is op 13 januari 2020 gesloten tussen Rijk, provincies en gemeenten. Op die dag hebben zij hun handtekening onder het akkoord gezet en committeren zij zich aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Een toelichting op het akkoord leest u hier.

De dag van de ondertekening was ronduit een succes. Bekijk het videoverslag via deze link. Een tekstueel verslag vindt u hier. Blijf op de hoogte via Twitter, of met de hashtag #schoneluchtakkoord.

“Met gezonde lucht leven mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit”

Het Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. En er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld gericht op de meest vervuilde gebieden zoals bij drukke wegen en verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen.

Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren werkt het Rijk met het Schone Lucht Akkoord intensief samen met gemeenten en provincies. Daarnaast agendeert het Rijk luchtkwaliteit actief binnen en buiten Europa om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

De Rijksoverheid werkt toe naar een substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Ondertekening Schone Lucht Akkoord

Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat.

Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord
Ondertekening Schone Lucht Akkoord